Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

price, cost, rate~ akcji w ofercie publicznej - offer price~ artykułów konsumpcyjnych - price of consumer goods~ bardzo wysoka - ceiling price~ bazowa - basic/base/basis price~ bez cła - price ex bond~ bez prawa do dywidendy - share quoted ex dividend~ bieżąca - current price~ brutto - gross price~ całkowita - all-in price~ cennikowa - list price~ chwiejna - staggering price~ koszt, ubezpieczenie, przewóz - cost, insurance, freight price CIF~ czarnorynkowa - black market price~ detaliczna - retail price~ dnia - current price, price of the day~ dogodna - acceptable price~ dostawy - supply price~ dotowana - support price~ do uzgodnienia - negotiable price~ dumpingowa - dumping price~ eksportowa - export price~ emisyjna - issue price~ ewidencyjna - fixed book value~ fabryczna - factory price, manufacturer’s list price~ fakturowa - billing/invoice price~ faktyczna - actual price~ franco - delivered price~ giełdowa - stock market price, quoted price~ globalna - all-round price, overhead price~ graniczna - border price~ gwałtownie spadająca - plummeting price~ gwałtownie wzrastająca - skyrocketing price~ hurtowa - wholesale price~ i czynniki wpływające na ceny - prices and factors affecting prices~ indeksowana - pegged price~ interwencyjna - intervention/support price~ jednolita - flat price~ jednostkowa - unit price~ kalkulacja - price calculation~ katalogowa - list/catalogue price~ komisowa - commission charged price~ konkurencyjna - competitive/arm’s length price~ kontraktowa - contract price~ kontrola - price control~ kontrolowana - controlled price~ konwersyjna - conversion price~ koszt, ubezpieczenie, przewóz - cost, insurance, freight price, CIF price~ koszt usług ujęty w cenie towarów - the cost of services included in the price of goods~ kosztu własnego - cost price~ korzystna - fair/advantageous price~ kształtowanie się cen - price evolution~ krańcowa - marginal price~ kredytu - finance charge~ kupić coś za pół ceny - to buy sth. half-price~ loco fabryka - price ex factory~ loco skład - price ex warehouse~ łączna - total price~ maksymalna - maximum/ceiling price~ manipulowanie - price rigging~ metka z - price ticket~ minimalna - minimum reserve/bottom price~ na aukcji - upset price~ nabycia - purchase price~ niepodlegająca odliczeniu jednorazowemu - undeducted purchase price~ nadmiernie wygórowana - excessive price, unjustifiably high price~ najlepsza - best price~ najniższa - bed-rock price/floor price~ najwyższa - ceiling price~ nalepka z - price sticker~ na rynku krajowym - domestic market price~ narzucona - administered price~ netto - net price~ nieuczciwa - unfair price~ niska - low price~ nominalna - nominal price~ po cenie nominalnej - at nominal value~ notowana - quoted price~ obejmująca wszystko - all-in/inclusive price~ obniżać - to cut/lower/reduce a price~ obniżenie - decrease in price~ obniżka - price abatement/cutting/cut~ obniżona - discount price~ obowiązująca w dniu - price prevailing on the date~ odpowiednie - reasonable prices~ odnowienia kredytu - finance charge~ odsprzedaży - resale price~ okazyjna - bargain price~ orientacyjna - guide price~ ostry spadek cen - severe price depression~ otwarcia - open/negotiable price~ oznakować - to attach the price~ po cenie - at a price~ detalicznej - at a retail price~ hurtowej - at a wholesale price~ zakupu - at a purchase price~ podaży - supply price~ podcinająca - undercutting price~ po dogodnych cenach - at favourable prices~ podwyższenie - increase in price~ po konkurencyjnej - at competitive price~ pokrywająca koszty produkcji - price covering the costs of production~ porównywalna niekontrolowana - comparable, uncontrolled price~ produkcji - cost price~ progowa - threshold price~ przetargowa - tender price~ przybliżona - approximate price~ przystępna - advantageous price~ przywozu dumpingowego - prices of dumped imports~ pułap ceny - price ceiling~ rabat - price deduction~ realna - real price~ regulacja - price adjustement~ reglamentacja - price control~ regulowana - managed/administrated price~ urzędowo - government-regulated price~ rekordowa - record-breaking price~ rosnąć (o cenie) - to go up~ rozbicie ceny - breakdown of price~ rozliczeniowa - clearing price~ rozpiętość - price range~ rozrachunkowa - accounting price~ ryczałtowa - lump sum/flat-rate price~ rynkowa - market price~ akcji - share market price~ skala - price range~ skok - price hike~ spadać (o cenie) - to fall down~ spotowa - spot price~ sprzedać coś za dobrą cenę - to sell sth. for a good price~ sprzedażna - selling/sell price~ stale rosnąca - soaring price~ stała - fixed/firm price, constant price~ stałość - price stability~ strefowa - zone price~ szacunkowa - estimated price~ sztuczne podwyższenie (obniżenie) - artificial increase (decrease) in price, price support~ sztywna - fixed price~ śmiesznie niska - knock out price, absurdly low price~ średnia - average price~ śrubowanie cen - price boost~ światowa - world price, world market price~ towaru - commodity price~ nieoclonego - bonded price~ transakcyjna - transaction price~ nadmierna - overstated transaction price~ transferowa - transfer price~ umiarkowana - reasonable/moderate price~ umowna - contract/agreed price~ urzędowa - administered/official price~ ustalenie - setting of price, pricing~ ustalić cenę w EURO - to price in EURO~ ustępstwo z ceny - price concession~ uzgodniona - agreed price~ uzyskać obniżkę - to obtain a price reduction~ według umowy - price as per agreement~ wojna - price war~ wolnorynkowa - price on the free market~ wraz z cłem - duty paid price~ wygórowana - exorbitant/fancy price~ wyjściowa - initial price, base price~ wynikowa - resultant/calculated price~ wysoka - high price~ wytworzenia - price of manufacture, works price~ wywołania - starting price~ wywoławcza - reserve price~ wyznaczanie cen - price fixing~ wykupu - redemption price~ wzór zmiany - price variation formula~ wzrost - price inflation, increase in prices, price rise~ zachęcająca (
1.99)
- charm price~ zakontraktowana - contracted price~ zakupu - purchase price~ zalecana dla użytkowników końcowych - recommended end user pricing~ zalecana przez producentów - manufacturer recommended price~ załamanie się - price slump~ zamknięcia - closing price~ zaniżać - to underprice, to price down~ zawyżyć - to price up~ zbliżenie - price alignment~ zbytu - selling/sales price~ ze składu celnego - in-bond price~ zmienna - variable price~ z narzutami - price plus mark-up~ zwracać uwagę - to be price conscious~ zwykła rynkowa - usual market price~ zwyżka - price advance boom~ zwyżkowa - rising price~ żądana - demand/asking price