Wordnet polsko-angielski

(resulting from one's intentions
"your intended trip abroad"
"an intended insult")
intended
synonim: umyślny
synonim: rozmyślny
synonim: zamierzony
synonim: specjalny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(stosowny) advisable, proper
(przydatny) useful, purposeful
~we podpalenie fire-rising

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

desirable adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADVISABLE

PROPER

PURPOSEFUL

INTENTIONAL

DELIBERATE

EXPEDIENT

FINAL

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj suitable
purposeful, expedient

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. purposeful
intentional

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

adj.purposeful

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

appropriate

pertinent

purposive

useful

wilful

Nowoczesny słownik polsko-angielski

sensible