Słownik techniczny polsko-angielski

f sight line, sight