Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

customs
administracja celna: customs administrationbariera celna: tariff wallkonwencja celna: customs treatyobszar celny: customs territoryopłata celna: custom-house dutyprawo celne: tariff lawpreferencje celne: tariff preferencesprocedura celna: customs procedureprzepisy celne: customs regulations, tariff regulationssłużba celna: customs serviceukład celny: customs treaty, tariff treatyunia celna: customs union, tariff unionurzędnik celny: shark, customs officerustawodawstwo celne: tariff legislationwładza celna: tariff jurisdictionwładze celne: custom-house authorities, customs authorityzaświadczenie celne: customs certificate

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(trafny, np. strzał) accurate, well aimed, hit
(strzelanie) ~marksmanship
(wypowiedź) apt
(uwagi) ~felicities
(dowcip) relevant
(dot. cła) customs
urząd ~ customs, customs house
odprawa ~na customs, customs clearance
komora ~na customs house
opłaty ~ne customs duty
faktura ~na customs invoice
wolny od opłaty ~nej duty-free
podlegający opłatom ~nym dutiable

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (trafiony) accurate

(dotyczący cła) adj customs: odprawa ~a customs (clearance)
opłata ~a customs duty

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - adj customs attr
deklaracja celna - customs declaration
opłata celna - (customs) duty
kontrola (odprawa) celna - customs clearance
urząd celny - customshouse
stawka celna - tariff
magazyn celny - customs storage
przejść przez kontrolę celną - to go (pass) through the customs

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

customs~ administracja - customs administration~ organ administracji celnej - customs administration authority~ agencja - customs agency~ agent - customs broker~ artykuł podlegający opłacie - dutiable article~ bariera - tariff/customs barrier, customs wall~ deklaracja - customs declaration~ dług - customs debt~ dokonać odprawy towarów - to clear goods through the customs~ dokument SAD - Single Administrative Document SAD~ formalności - customs formalities~ funkcjonariusz - customs officer~ granica - customs border~ inspekcja statku - rummage~ komora - customs house~ kontrola - customs control/check/ inspection~ kwalifikować się do zwolnienia z opłat celnych - to qualify for exemption from customs duties~ kwit - customs receipt~ magazyn - customs warehouse~ manifest - customs manifest~ monit płatniczy - customs dunning letter~ nadbrzeże - customs wharf~ nomenklatura towarowa - customs schedule~ obszary - customs territories~ odprawa - customs clearance~ dokonać odprawy - to effect customs clearance~ opłacona - customs duty-paid~ opłata - customs fees/duties/charges~ organ - customs authority~ pieczęć - customs seal~ plomba - customs lead~ policja celna - customs border patrol~ posterunek - customs house/post~ pozwolenie załadunku - stamp note~ prawo - customs law~ procedura - customs procedure~ przechodzić odprawę - to go through customs~ przejść przez komorę - to get through the customs~ przepisy - customs regulations~ rachunek - customs note~ skład - bonded warehouse~ służba - customs service~ specyfikacja towarów wyładowanych - landing certificate~ stawka taryfowa - customs tariff rate~ strzał - well-aimed shot~ strzelec - good marksman/shot~ taryfa - customs tariff~ terminal - customs shed~ towar - customs goods~ ulga taryfowa - tariff reduction~ umowa - customs treaty~ unia - customs union~ urząd - customs house/hall~ urzędnik - customs officer~ wartość towarów - customs value of goods~ wezwanie do zapłaty - customs dunning letter~ wojna - customs war~ wolny obszar - free customs zone~ wolny od opłaty - duty-free~ wpływy budżetowe - customs revenue~ zabezpieczenie - customs security~ zgłosić się do odprawy celnej - to enter for customs clearance

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

customsagencja ~a customs agency agent ~y customs agentbariery ~e customs barriersdeklaracja ~a customs duty declaration formalności ~e customs formalities formularz ~y customs form granica ~a customs border kontrola ~a customs control nadzór ~y customs supervision należność ~a customs dutyobszar ~y customs area odprawa ~a customs clearance opłaty ~e customs charges, tariffs podwyżka ~a tariff increaseprzepisy ~e customs regulationsstawki ~e tariff rates system ~y system of tariffs taryfa ~a customs tariffulga ~a customs allowance unia ~a customs unionurząd ~y customs officezaświadczenie ~e customs certificatepobierać opłaty ~e to collect customs dutieszwalniać towar spod zamknięcia ~ego to release goods of bond

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. customs agencja ~a customs agency agent ~y customs agent, customs broker bariery ~e customs barriers, customs walls deklaracja ~a customs duty declaration faktura ~a customs invoice formalności ~e customs formalities formularz ~y customs form granica ~a customs frontier, customs border grzywna ~a customs fine inspektor ~y customs inspector, inspector of customs izba ~a custom chamber konferencja ~a tariff conference kontrola ~a customs control kwit ~y customs receipt magazyn ~y bonded warehouse manifest ~y customs manifest nabrzeże ~e customs wharf nadzór ~y customs supervision obszar ~y customs area ochrona ~a
1. preventive service
2. tariff protection odprawa ~a customs clearance opłaty ~e customs charges, tariffs plomba ~a customs seal pod zamknięciem ~ym bonding przepisy ~e customs regulations przestępstwo ~e customs offence stawki ~e tariff rates straż ~a customs guard system ~y system of tariffs taksator ~y customs appraiser taryfa ~a customs tariff ulga ~a customs allowance urząd ~y custom-house, customs office, customs agency władze ~e customs authorities, administration of customs, the Customs zamknięcie ~e bond pobierać opłaty ~e to levy customs duties, to collect customs duties złożyć towar na skład pod zamknięciem ~ym to store the goods in bond zwolnić towar spod zamknięcia ~ego to release goods of bond, to take out goods of bond

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACCURATE

CHOICE

EXCELLENT

SPLENDID

DISTINGUISHED

EMINENT

PROMINENT

FOREMOST

UNERRING

DESERVED

SELECT

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

1. accurate, well aimed, hit 2. customs

Słownik techniczny polsko-angielski

1. accurate (shot, fore)
2. (concerning) customs, tariff

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

customs

pithy

relevant

Nowoczesny słownik polsko-angielski

pertinent

telling

spot-on

incisive

pat

well-aimed

tariff