Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) celebrans, celebrant, uczestnik/uczestniczka ceremonii; religia uczestnik/uczestniczka uroczystości ; jubilat(ka);

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

celebrant

Nowoczesny słownik angielsko-polski

jubilat

uczestnik nabożeństwa

celebrans

Wordnet angielsko-polski

(an officiating priest celebrating the Eucharist)
celebrans, celebrant, oficjant

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

kośc. celebrans

Słownik religii angielsko-polski

celebrans m