Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

bankomat;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bankomat

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'k{S dI"
spens@n Bankomat On a trip to a cash dispenser, Will and Carlton are held up at gunpoint (Idąc do bankomatu, Will i Carlton pozostają cały czas na muszce) - BBC Online Service (2001)

Wordnet angielsko-polski

(an unattended machine (outside some banks) that dispenses money when a personal coded card is used)
bankomat
synonim: cash machine
synonim: automated teller machine
synonim: automatic teller machine
synonim: automated teller
synonim: automatic teller
synonim: ATM

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

By 3 January, 96% of all cash dispensers in the euro area were issuing euro banknotes.
3 stycznia 96% bankomatów w strefie euro wypłacało nowe banknoty.

ECB

Commercial banks order them from central banks and then issue them via cash dispensers.
Banki komercyjne zamawiają je w bankach centralnych, a następnie wprowadzają do obiegu za pośrednictwem bankomatów.

ECB

They are usually issued via cash dispensers.
Banknoty te są zazwyczaj wypłacane w bankomatach.

ECB