Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) otwarty, wesoły;

(Verb) moralizować; mówić gwarą/żargonem; zawodzić; pochylać, przechylać się; wywrócić/wywracać; ściąć/ścinać; dryfować bokiem;

(Noun) obłudne frazesy, mowa pełna hipokryzji; gwara przestępcza, grypsera, żargon; banały, frazesy, komunały; hipokryzja, obłuda; skośne ścięcie; ukośna linia/powierzchnia, przechylenie; technika przechyłka; nagły ruch powodujący przechylenie/upadek; ociosany pień; przechył, skos, ukos, skośne ścięcie krawędzi; faza; nachylenie, pochyłość; zawodzenie;
cants - (Noun) komunały, frazesy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (insincere talk) obłuda, hipokryzja
(jargon) żargon, gwara

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skos, ścięcie, kant, przechylenie, fałsz, obłuda, żargon, gwara
przechylać się

Nowoczesny słownik angielsko-polski

gwarowy

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n przechylenie, skrzywienie
pochyłość v ustawić pod kątem (np. statek w stosunku do prądu)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

cannot

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n obłuda, hipokryzja
grypsera (więzienna)
pl cants - komunały, frazesy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŻARGONOWY

SKOS

PRZECHYLENIE

ŻARGON

GWARA

HIPOKRYZJA

OBŁUDA

Wordnet angielsko-polski


1. (a characteristic language of a particular group (as among thieves)
"they don't speak our lingo")
slang, żargon, argot
synonim: slang
synonim: jargon
synonim: lingo
synonim: argot
synonim: patois
synonim: vernacular

2. (a slope in the turn of a road or track
the outside is higher than the inside in order to reduce the effects of centrifugal force)
przechyłka: : synonim: bank
synonim: camber

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

biadolić

obłudny

ściąć

skamleć

Słownik techniczny angielsko-polski

1. skos m, skośne ścięcie
2. przechylenie n, skrzywienie się

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You know, I know very well, as a cancer doctor, I can't treat advanced cancer.
Wiecie, jako onkolog dobrze wiem, że nie potrafię wyleczyć zaawansowanego raka.

TED

We can't depend on the elites -- they go to USA, Germany, U.K. for treatment.
Nie możemy liczyć na elity. ~~~ Oni leczą się w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

TED

What are things that you get from the universe that you can't really explain?
Czy to są rzeczy, które daje nam wszechświat, których nie można naprawdę wyjaśnić?

TED

Of course, prevention can't be done without a proper level of financial resources.
Oczywiście, bez właściwych środków finansowych profilaktyka nie jest możliwa.

statmt.org

And I've shown this to engineers at big companies, and they say they can't do this.
Pokazałem to inżynierom z dużych firm i powiedzieli, że nie mogą tego zrobić.

TED

Brian cant wins a lifetime award for his work on shows such as Play School and Trumpton.

www.guardian.co.uk

JA Whoever he's talking to he'd be like, "You dick, I cant believe you fell for their lies!" and change depending on who he's talking to.

www.guardian.co.uk

He is on his way. you cant bring him back.
Jest już w drodze. Nie możemy go zawrócić.

If I cant get you, then what use is meeting again?
Jeśli cię nie dostanę, to jaki sens ma ponowne spotkanie?

Why? I cant give you an answer to that question.
Nie mogę udzielić wam odpowiedzi na to pytanie.

This book will be the death of me. I just cant write any more.
Ta książka do grobu mnie wpędzi. Po prostu nie mogę pisać dalej.

I cant see anything else, only you exist in my eyes.
Nie widzę więcej nic, tylko ty istniejesz w moich oczach.

So listen brother if father cant get you king then i can't marry.
Słuchaj bracie, jeśli ojciec nie uczyni Cię królem ja nie wyjdę za maż.

Cant believe my parents called you before they called me.
Nie mogę uwierzyć, że moi rodzice najpierw zadzwonili do ciebie.

I just cant wait to get on the road again
Wprost nie mogę się doczekać, żeby znów wyjechać na szlak.

I know who I am and you cant take that away from me!
Wiem kim jestem i nie odbierzecie mi tego!

But she cant possibly have woken up. and Its the only way outside.
Ale oni nie mogli się obudzić. To jedyna droga na zewnątrz.

Josh l`m working, I cant sit and watch a movie with you.
Josh, pracuję. Nie mogę siedzieć i oglądać z tobą filmu.

Now you cant take decision in matter of kingdom!
Teraz nie możesz juz podejmować decyzji w sprawach królestwa!

Tomorrow is a Sunday and I cant even sleep in late.
Jutro niedziela, a ja nawet nie będę mogła sobie pospać.

Na-young, cant I go and write it for you instead?
Na-young, nie mogę pojechać i napisać raportu za ciebie?

You cant hold it against me if its impossible.
Nie wolno mnie zmuszać, jeśli to niemożliwe.

But I cant tell, you are a different breed.
Ale o tobie mogę powiedzieć, że jesteś z innej gliny.

Cant you tell it before, I worked hard for this dress
Nie mogłeś tego wcześniej powiedzieć, ciężko pracowałam na tę sukienkę.

You cant to get rid of me so easily, Centauri.
Nie pozbędziesz się mnie tak łatwo Centauri.

You heard right, folks, I cant believe it either.
Dobrze pańśtwo słyszeliście, Ja też w to nie mogę uwierzyć.

That whose is this statue, whose face cant be seen?
Czyja to postać, czyją twarz mogę ujrzeć?

I cant smack her, but its okay for you.
Ja nie mogę jejstrzelić, ale dla ciebie to dobre.

But i cant watch my friend be killed.
Ale nie mogę patrzeć, jak mój przyjaciel umiera.

Bill, they cant hear us on their side.
Oni nas nie słyszą.

Its moving so fast we cant keep up.
Dzieje się tak szybko, że nie nadążamy.

You really cant see them until youre right on top of them.
Kiedy nachylasz się, widzisz je dopiero kiedy znajdujesz się bezpośrednio nad nimi.

I cant hear what are you saying What is he saying?
Nie słyszę co mówisz Co on mówi?

Listen, cant you send me to Delhi by boat?
Posłuchaj, czy nie możesz wysłać mnie do Delhi statkiem?

I still cant believe you actually did it.
Wciąż nie mogę uwierzyć, że ci sie udało

Why cant I go in like anybody else?
Dlaczego nie mogę wejść jak każdy inny?

You cant love anyone when youre about to die!
Nie możesz nikogo kochać, gdy grozi ci śmierć!

I want to go on vacation, but i cant.
Chcę iść na urlop, ale nie mogę.

We cant start the party without the dancers.
Nie możemy rozpocząć przyjęcia bez tancerek.

John Conor will save the world. But he cant do without mine.
Twój John może i uratuje świat, ale nie zrobi tego bez mojego.

You cant be sure maybe we have two people and you are in solo
Nie ma pewności, może my jesteśmy we dwóch ludzi a ty jesteś w pojedynkę

I cant give it to you, shes watching.
Nie mogę ci go dać. Widzi przez okno.

But lm still not pure, and I cant pray.
Ale wciąż nie jestem czysty i nie potrafie się moglić.

Why cant people with a humpback and big belly work as doctors?!
Czy ludzie z garbem i wielkim brzuchem nie mogą być lekarzami?!

Why arnt you doing anything about it Chad maybe because he cant
Dlaczego nic nie robisz? Może dlatego, że nie chce.

Maybe. But we cant be late for Rays funeral.
Możliwe, ale nie możemy się spóźnić na pogrzeb Ray'a.

I cant let you in without proper authorization!
Nie mogę was wpuścić bez odpowiedniej autoryzacji!

Baby i cant even feel it right now
Możliwe. Już nawet nie czuję.

I cant say, how it got here.
Nie mogę powiedzieć, jak tu trafiła.

I cant live, separated from you, oh darling.
Nie mogę żyć rozdzielony od ciebie, ukochana.

How can we kill them if we cant see them
Jak mamy ich zabić... skoro ich nie widzimy?

What if I cant' find the job that I really love ?
Co jeśli nie będę mogła znaleźć pracy jaką naprawdę kocham ?

He cant admit it. Its the training.
Nie może tego przyznać przez jego wychowanie.

It cant possibly feed normally in the darkness.
To żargon prawdopodobnie żywią się normalnie w ciemności.

You just cant leave me here like th-
Nie możesz tak po prostu mnie zostawić-