Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) akcja, kampania;
sales campaign - biznes kampania handlowa;

(Verb) prowadzić kampanię, uczestniczyć w kampanii, uczestniczyć w szeregu zawodów sportowych;
campaign for sth - prowadzić kampanię na rzecz czegoś;
campaign against sth - prowadzić kampanię przeciwko czemuś;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C akcja, wyprawa, kampania (wyborcza, wojenna)
to launch a ~rozpoczynać kampanię.vi brać udział w kampanii, przeprowadzać kampanię, prowadzić kampanię
(fig) podejmować działania, przedsięwziąć kroki

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(for) prowadzić kampanię (na rzecz)
kampania (wojenna, wyborcza), akcja

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

kampania f

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

pozyskiwać wyborców

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kampania
American Campaign Medal (skr. ACM) A-merykański Medal Wojenny

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AKCJA

KAMPANIA: PRZEPROWADZAĆ KAMPANIĘ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N kampania
V prowadzić kampanię

Wordnet angielsko-polski


1. (a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end
"he supported populist campaigns"
"they worked in the cause of world peace"
"the team was ready for a drive toward the pennant"
"the movement to end slavery"
"contributed to the war effort")
krucjata
synonim: cause
synonim: crusade
synonim: drive
synonim: movement
synonim: effort

2. (several related operations aimed at achieving a particular goal (usually within geographical and temporal constraints) )
kampania: : synonim: military campaign

3. (an overland journey by hunters (especially in Africa) )
safari: : synonim: hunting expedition
synonim: safari

Słownik internautów

kampania, akcja
prowadzić kampanię, brać udział w kampanii
pozyskiwać wyborców

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

kampania

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski2003, Krzysztof Czekierda

kampania~, education kampania edukacyjna~, public awareness kampania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej~, waste collection kampania na rzecz zbierania odpadów~, waste management education kampania na rzecz edukacji w zakresie gospodarki odpadami

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

kampania (wyborcza), akcja
electoral campaign: kampania wyborcza
propaganda campaign: kampania propagandowa
to focus the campaign on sth: koncentrować kampanię na czymś

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

batalia

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polskiKrzysztof Czekierda

kampania
~, marketing - kampania marketingowa

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wojsk.,przen. kampania
~, abortive - kampania nieudana
~, air - kampania lotnicza, kampania powietrzna
~, Allied - kampania prowadzona przez Aliantów
~, anti submarine - kampania przeciwko okrętom podwodnym
~, armoured - kampania pancerna, działania wojsk pancernych
~, bloody - kampania krwawa
~, brilliant - kampania błyskotliwa
~, civil disobedience - polit. kampania nieposłuszeństwa cywilnego
~, counter air - kampania przeciwlotnicza
~, denigration - kampania oczerniania
~, desert - kampania pustynna
~, disastrous - kampania katastrofalna
~, disinformation - kampania dezinformacji
~, election - polit. kampania wyborcza
~ for nuclear disarmament - kampania na rzecz rozbrojenia jądrowego
~, guerilla - kampania partyzancka
~, ground - kampania lądowa
~, harvest - roln. kampania żniwna
~, land - kampania lądowa
~, ligthning - kampania błyskawiczna
~, military - kampania wojskowa
~, misinformation - kampania dezinformacji
~, naval - kampania morska
~, Normandy - hist. kampania w Normandii, bitwa o Normandię
~ of intimidation - kampania zastraszania
~ of repression - kampania represji
~ of violence and terror - kampania gwałtu i terroru
~, passive resistance - polit. kampania biernego oporu
~, Polish - hist. Kampania Wrześniowa
~, political - kampania polityczna
~, press - kampania prasowa
~, propaganda - kampania propagandowa
~, recruiting - akcja werbunkowa
~, September - hist. Kampania Wrześniowa
~, slander - kampania oszczerstw
~, smear - kampania oczerniania
~, strategic mining - akcja minowania strategicznego
~, terror - kampania terroru, kampania zastraszania
~, terrorist - kampania terrorystyczna, działania terrorystyczne
~, verbal - kampania słowna; przen. wojna słów
~, victorious - kampania zwycięska
~, war(fare) - kampania wojenna
~, winter - kampania zimowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A few minutes ago, I talked about all the citizens' campaigns that are springing up.
Kilka minut temu mówiłem o gwałtownie powstających kampaniach obywatelskich.

TED

We need a consciousness-raising, coming-out campaign for American atheists.
Potrzebujemy akcji uświadamiającej, w stylu "ujawnij się, amerykański ateisto".

TED

I'm going to share with you the story as to how I have become an HIV/AIDS campaigner.
Podzielę się z wami historią o tym, jak włączyłam się w walkę z HIV i AIDS.

TED

Cathy Ashton was an active member of the Campaign for Nuclear Disarmament.
Cathy Ashton była aktywnym członkiem organizacji Campaign for Nuclear Disarment.

statmt.org

But their big slogan during the campaign was 'vote "no” for a stronger Europe'.
Lecz ich głównym sloganem było "głosuj na "nie” dla silniejszej Europy”.

statmt.org

What the campaign is more indicative of is that American advertisers still don't fully understand the nature of the World Cup.

www.guardian.co.uk

The yes campaign announced that Jonathan Bartley is to be one of its three campaign spokesmen.

www.guardian.co.uk

Actress and singer Josephine de la Baume not only sauces up the new Agent Provocateur campaign but also appears in the much anticipated film adaptation of One Day later this year.

www.guardian.co.uk

Model and Gainsbourg actress Laetitia Casta appears in the new Roberto Cavalli campaign.

www.guardian.co.uk

The bid by hip-hop star Wyclef Jean to become Haiti's next president ended yesterday after the singer's campaign was disqualified by election officials.

www.guardian.co.uk

I came here to do a job, not campaign for office.
Przyjechałem tu do pracy, a nie w ramach kampanii na urząd.

You know how much money I gave to his campaign?
Wiesz, ile kasy dałem na jego kampanię?

The body in the campaign car and now the photo?
Ciało w samochodzie kampanii a teraz zdjęcie?

We're ready now for the next step of our campaign.
Jesteśmy gotowi do następnego etapu naszej kampanii.

An information campaign has been under way for several months.
Kampania informacyjna była prowadzona przez kilka miesięcy.

Our campaign is just beginning, and you are critical to its success.
Dopiero zaczynamy naszą kampanię, bez pana nam się nie powiedzie.

What if I come up with a campaign that will win them back?
A co jeśli wpadnę na pomysł kampanii, która pomoże nam ich odzyskać?

I want to thank you for the support you've given this campaign.
Chciałbym podziękować wam z głębi serca za poparcie, jakiego mi udzieliliście podczas tej kampanii.

It's like the end of the campaign, not the beginning.
Jest bardziej potrzebna na koniec a nie na początek kampanii.

I told you guys that this is an all human campaign.
Mówiłem wam, że to ludzka kampania. Żadnych elfów w moim świecie!

He says runs a campaign to make people vote for him.
On mówi, żeby użyć reklamy aby skłonić ludzi do głosowania na ciebie.

That is something we should say in the election campaign, too.
Powinniśmy o tym powiedzieć również w czasie kampanii wyborczej.

But after that we have to allow the army to continue their campaign.
Potem trzeba jednak umożliwić armii kontynuowanie kampanii.

Coming out of an election campaign, we know what this is all about.
Po kampanii wyborczej wiemy, o co w tym wszystkim chodzi.

Well, she just helped me with my campaign, is all.
Cóż, po prostu bardzo pomogła mi w kampanii, to wszystko.

Iil be the kind of campaign we're all familiar with.
Będzie to jedna z kampanii które są nam wszystkim znane.

He even put me in charge of the campaign to do it.
On nawet umieścić mnie za kampanii to zrobić.

This campaign should increase parents' sense of responsibility for their children.
Ta kampania powinna zwiększyć poczucie odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci.

The Internet was an important issue in the election campaign.
Internet okazał się istotnym zagadnieniem podczas kampanii wyborczej.

This was a test campaign used in 1947 to market a new product.
To była testowa kampania reklamowa z 1947 roku, przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu.

I'd like to know if anyone thinks we can win with this campaign.
Chcę wiedzieć czy ktokolwiek sądzi, że możemy wygrać referendum.

For the success of any campaign or information, we will need five elements.
By zapewnić skuteczność jakiejkolwiek kampanii lub informacji będziemy potrzebowali pięć elementów.

A very good newspaper, even if you're against my campaign.
Bardzo dobrą gazetę, nawet jeśli jest pan przeciwny mojej kandydaturze.

Senator, you need to take a look at these campaign accounts.
Senatorze, musi pan spojrzeć na te konta z kampani.

I'm looking for a list of supporters from the last campaign.
Szukam listy zwolenników z ostatniej kampanii.

This will be a campaign, unlike any other in history.
To będzie kampania jak żadna inna w historii.

What is your campaign of terror based on if not fear?
Czym jest kampania terroru na razie nie bać?

Why would the car companies campaign so hard against their own creation?
Dlaczego firmy samochodowe wytoczyły tak ostrą kampanię przeciw ich własnemu dziełu?

This is a campaign to silence what has really happened.
To jest kampania aby milczeć o tym co się działo.

No presidential campaign has ever had to deal with this before.
Żadna kampania nie musiała się jeszcze z tym borykać.

We need an information campaign aimed at parents and teachers.
Musimy stworzyć kampanię informacyjną adresowaną do rodziców i nauczycieli.

I would also like to see this campaign spread to the rest of Europe.
Chciałbym też, aby kampania ta rozprzestrzeniła się na resztę Europy.

And there's no such thing as a vice presidential campaign.
I nie ma czegoś takiego jak pani kampania.

I fear the general's campaign is over before it has begun.
Obawiam się, że kampania generała skończyła się jeszcze zanim się zaczęła.

I have to meet my brother at his campaign headquarters.
Spotykam się z bratem w jego kwaterze wyborczej.

It's difficult to say what affect this will have on the campaign.
Trudno powiedzieć, jak to wpłynie na kampanię.

Your marriage has received a lot of attention during this primary campaign.
Pańskie małżeństwo otrzymało wiele uwagi podczas kampanii do prawyborów.

He's a good man, but this is a very delicate moment in the campaign.
Jest dobrym czlowiekiem, ale to jest bardzo delikatny moment kampani.

I never expected you to come here in the midst of a political campaign.
Nie spodziewałam się tu ciebie w środku kampanii.

Access to clean water is a basic human right, so let us make it a major campaign.
Dostęp do czystej wody jest podstawowym prawem człowieka, potrzebna jest zatem wielka kampania.

I have started a social media campaign on this which everybody is welcome to join.
Zainicjowałam w mediach kampanię społeczną, do której każdy może się przyłączyć.

This party is such a fabulous idea for our campaign.
Ta impreza jest taką fanstastyczną ideą dla naszej kampanii.

So save me your campaign speeches about the great things.
Więc daruj mi swoje przemówienia o cudownych i wspaniałych rzeczach.

Today it is clear that the international campaign has been extremely successful.
Dziś jest jasne, że przeprowadzona kampania międzynarodowa była niezwykle skuteczna.

Given the success of this campaign, it will be extended into 2010.
Kampania osiągnęła sukces i będzie kontynuowana w 2010 roku.

This is not a question of propaganda or a party political campaign.
Nie chodzi tu o propagandę lub kampanię polityczną danej partii.

It's this whole campaign they wage against people who leave, you know?
To cała kampania. Przeciwko ludziom, którzy odchodzą.

And then I find out it's part of your campaign to steal my job?
A później się dowiaduję, że to część twojej kampanii aby ukraść moją posadę?

If it's an ad campaign that big, someone should know who she is.
Skoro ta kampania jest na tak dużą skalę, ktoś powinien wiedzieć kim ona jest.

This campaign will be the hardest thing you've ever done in your life.
Ta kampania będzie najtrudniejszą rzeczą w twoim życiu.