Wordnet polsko-angielski

(dry apple brandy made in Normandy)
Calvados

Nowoczesny słownik polsko-angielski

applejack

calvados (wytrawna jabłkowa wódka francuska)