Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka kaloria;
count one’s calories - liczyć kalorie;
empty calories - puste kalorie;
gram/small calorie - fizyka kaloria;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C kaloria
I eat low ~ products only jem tylko produkty niskokaloryczne

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kaloria

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

kaloria f

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kaloria

Wordnet angielsko-polski

(unit of heat defined as the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade at atmospheric pressure)
kaloria, cal
synonim: gram calorie
synonim: small calorie

Słownik techniczny angielsko-polski

1.kaloria (międzynarodowa): 1 calIT = 0,41868 · 10J
3. kaloria termochemiczna (= 0,4184 · 10J)