Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Kalkuta;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Kalkuta

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Fifteen minutes later -- next question: where is Calcutta?
15 minut później... ~~~ Następne pytanie: gdzie jest Kalkuta?

TED

I went to high school in Calcutta.
Do szkoły średniej chodziłem w Kalkucie.

TED

In the wards men and women lay on wooden frames with a round hole cut in the middle and a red MSF bucket beneath. "We call it the Calcutta stretcher," said a young Haitian doctor, the only one on duty. "I don't know if we can keep up. It's spreading so fast." From a handful of patients earlier in the week there were now more than 70 daily.

And you had no idea that it was Dominic Calcutta?
Nie wiedzieliście, że to Dominic Calcutta?

I found a deli, but the airport's like Calcutta.
Jest jak Deli, ale lotnisko jest jak Kalkuta.

Calcutta is once again a city of joy.
Kalkuta jest znów miastem radości.

He can't possibly get from Bombay to Calcutta in time for his connection.
Nie da rady dostać się z Bombaju do Kalkuty na czas.

Gentlemen, those are pictures of the Beers clothing line in Calcutta.
Panowie to są zdjęcia odzieży z linii Beers... ...produkowanej w Kalkucie.

Do you know, in Calcutta... somebody dies of starvation every eight minutes?
Wiesz, że w Kalkucie... co 8 minut ktoś umiera z głodu?

I went to high school in Calcutta.
Do szkoły średniej chodziłem w Kalkucie.

Milk from a cow that lives in Calcutta.
Mleko krowy, co w Kalkucie sie pasla.

Are we sitting in Calcutta and talking?
Czy jesteśmy razem w Kalkucie i rozmawiamy?

Oh, it's like the black hole of Calcutta.
Och, to wygląda jak czarna dziura nad Kalkutą.

Where'd you find such food in Calcutta?
Gdzie znajdziesz takie jedzenie w Kalkucie?

Avijit returned to Calcutta... and chose to enter the future hope school.
Avijit wrócił do Kalkuty i poszedł do szkoły Future Hope

Calcutta. Sometimes, before you can find God, you have to find yourself.
Kalkuta. Czasami, nim odnajdziesz Boga, musisz odnaleźć siebie.

They're taking a train across India, from Bombay to Calcutta.
Podróżują pociągiem przez Indie. Z Bombaju do Kalkuty.

But we, and Ram, can't... make it to Calcutta before another month or so.
Ale my, i Ram, nie możemy... dotrzeć do Kalkuty przed następnym miesiącem.

She was a bride in Calcutta.
Była panną młodą w Kalkucie.

Yeah, they loved his movie Blue Calcutta.
Kochają jego film Blue Calcutta.

Just reading about Calcutta, was shocking.
Właśnie czytałam o Kalkucie, to było szokujące.

Because without you Calcutta stops functioning.
Bo bez ciebie Kalkuta przestanie funkcjonować.

It was... 1974, when I was a student in Calcutta.
To było... w 1974, kiedy studiowałem w Kalkucie.

I'll take care of that in Calcutta, at Kalighat
Zajmę się tym w Świątyni Kalighat w Kalkucie.

Look at you, floating through Calcutta
Spójrz na siebie, unoszącą się nad Kalkutą.

In Calcutta, it's like civil war.
W Kalkucie jest to niczym wojna domowa.

A steamer leaves Calcutta at noon on the 25th for Hong Kong.
Parowiec do Hong Kongu wypływa z Kalkuty w południe 25.

See where Calcutta is?
Widzisz gdzie jest Kalkuta?

Lalwani, let's all go to Calcutta.
Lalwani, jedźmy wszyscy do Kalkuty.

It's like Calcutta; surrounded by beggars.
Jak Kalkuta; otoczona przez żebraków.

Chandramukhi, my friend. She comes from Calcutta
Chandramukhi, moja przyjaciółka Ona pochodzi z Calcutta

Whole New York in Calcutta.
Cały Nowy York w Kalkucie.

Take it to the Ration Officer at Amherst Street, Calcutta.
Zabierasz je do Oficera Przydziałowego na ul. Amherst w Kalkucie.

Mother Tereza of Calcutta probably, and Leo Marvin.
Matka Teresa z Calcuty,chyba, i Leo Marvin.

He should buy you Indian rubies... and a villa in Calcutta overlooking the Ganges.
Powinien ci kupić rubiny i willę w Kalkucie nad samym Gangesem.

Friends, it is Bengal's greatest fortune... that Gandhiji has come to Calcutta.
Przyjaciele, to największy skarb Bengalu... że Gandhiji przybył do Kalkuty.

Rasgullas.. My uncle got them from Calcutta..
Rasgullas... mój wujek przywiózł je z Kalkuty.

Dr. Albert schweitzer, mother Teresa of Calcutta, probably, and Leo Marvin.
Dr Albert Schweitzer, Matka Teresa z Calcuty,chyba, i Leo Marvin.

Bombay, Madras, Calcutta, Delhi... they're all up for sale!
Bombaj, Madras, Kalkuta, Delhi... wszystkie miasta na sprzedaż!