Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Acronym) informatyka uczenie się wspomagane komputerowo, uczenie z wykorzystaniem kursów komputerowych;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kaloria

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zobacz: calorie