Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda kapusta głowiasta; kapucha, szmal; warzywo; kapuściana głowa; ścinki materiału zwyczajowo zatrzymywane przez krawca; ciamajda, oferma;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C kapusta
~ white butterfly bielinek kapustnik

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kapusta, (pot.) kapuściana głowa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kapucha

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kapusta

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kapusta

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KAPUŚCIANY

ŚCINKI MATERIAŁU

BRYK

PRZYWŁASZCZENIE SOBIE

POSŁUGIWAĆ SIĘ BRYKIEM

Wordnet angielsko-polski


1. (informal terms for money)
kieszeń
synonim: boodle
synonim: bread
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

2. (any of various types of cabbage)
kapusta: : synonim: chou

3. (informal terms for money)
forsa, kasa, hajs, waluta, flota, szmal, szmalec, mamona, sałata, kapusta, kapucha: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

4. (informal terms for money)
lewizna: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

5. (any of various cultivars of the genus Brassica oleracea grown for their edible leaves or flowers)
kapusta warzywna, kapusta ogrodowa: : synonim: cultivated cabbage
synonim: Brassica oleracea

Słownik internautów

kapusta

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bot. kapusta

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

kasa, kapusta, kapucha, forsa, szmal, sałata, mamona, grosz, gotówka

Słownik środowiska angielsko-polski

kapusta f bot.

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Traditional meals include potato dumplings with sheep’s cheese and cabbage soup with sausages.
Tradycyjne potrawy kuchni słowackiej to haluszki z bryndzą i kapuśniak z kiełbasą.

europa.eu

Romanian speciality dishes include grilled meatballs, meat wrapped in cabbage leaves, pork stew with garlic and onions and doughnuts made with cream and cheese.
Specjalność kuchni rumuńskiej to między innymi pulpety mięsne, gołąbki, wieprzowina duszona z czosnkiem i cebulą oraz pączki ze śmietaną i serem.

europa.eu

Meanwhile they decided that it had to be ratified unanimously, exactly like the gardener's dog that neither eats cabbage itself nor lets anybody else.
Tymczasem zadecydowano, że musi być ratyfikowany jednomyślnie, dokładnie jak w przysłowiu o psie ogrodnika, który sam nie zje kiełbasy, ale z nikim innym się nie podzieli.

statmt.org

He is perhaps the only chef in the world who can put kimchi - the spicy, fizzy, sweet-sour fermented cabbage he adores - on the same menu as his own riff on red-eye gravy.

www.guardian.co.uk

He is perhaps the only chef in the world who can put kimchi - the spicy, fizzy, sweet-sour fermented cabbage he adores - on the same menu as his own riff on red-eye gravy.

www.guardian.co.uk

Perhaps they had some pickled red cabbage when they were little.

www.guardian.co.uk

Red cabbage is like beetroot, and not just because it's purple.

www.guardian.co.uk

So, do you know how to make Cabbage in clear water?
Więc może wiesz, jak zrobić kapustę w samej wodzie?

Do you know the difference between a cow and a cabbage?
Znacie panowie różnicę pomiędzy krową a kapustą?

A nice hot piece of cabbage, like my dear old mother used to make.
Miska gorącej kapusty, jaką gotowała moja kochana, stara matka.

Usually it needs curly cabbage, but yours is good too.
Zazwyczaj robię je z kapusty włoskiej, ale twoja też się nadaje.

I do the cabbage patch and the white boy shuffle.
Robię łatę kapusty i biały chłopiec szurają nogami.

We suggest that you order one batch of cabbage initially.
Sugerujemy, żebyście zamówili na początek jedną partię kapusty.

You mean the one with the giant cabbage and the, kind of, whirling-knife thing?
To znaczy... tym z gigantyczną kapustą i rodzajem wirującego noża?

It can cook cabbage and potatoes even without water!
Potrafi gotować kapustę i ziemniaki bez wody!

Broccoli is just a cabbage with a university degree.
Brokuły to taka zwykła kapusta ale z dyplomem uniwersyteckim.

And by cabbage patch, I mean your lady parts.
Przez grządkę kapusty rozumiem twoje części intymne.

You want to turn me into a cabbage?
Chcesz ze mnie zrobić warzywo?

The cabbage you made here... Any cook can make it.
Ugotować kapustę... każdy może to zrobić.

The white one is cabbage kimchi, it's not fermented yet.
W białym jest cabbage kimchi, Jeszcze nie sfermentowało.

Last thing I want is some old beggar blocking the door, smelling of cabbage.
Ostatnią rzeczą jakiej potrzebuję jest jakiś cuchnący kapustą żebrak blokujący drzwi.

Your breath is killing me, man. sorry, shelly made cabbage rolls.
Twój oddech mnie powala. Wybacz, Shelly zrobiła gołąbki.

No, Riordan's cabbage from this morning, he's in the bleeding.
Nie, Riordan, ten z rana, jest na krwawi.

The side that savagely rips the leaves off any innocent cabbage.
By okrutnie odrzeć z liści niewinną kapustę. Daruj sobie kazanie.

I could smell that cabbage when I got off the trolley.
Czułem zapach tej kapusty, kiedy wysiadałem z tramwaju.

I mean, from love or underneath a cabbage?
To znaczy, z miłości czy z kapusty?

Cabbage in Clear Water is no match for it.
Kapusta w Czystej Zupie... jej nie dorówna.

Look, I got you cabbage to snack on.
Spójrz, przyniosłem ci kapustę do przegryzienia.

So it's 2,000 words or less on gene sequencing in virus-resisting cabbage.
Jest 2000 słów lub mniej w sekwencji genu odpornego na wirus?? kapusty??,Prawda?

Look at the cabbage he's in now.
Spójrzcie na ugor w jakim jest teraz.

So's a cabbage. You still cut it up.
Tak jak kapusta, ale jednak ją ścinasz.

On our mountain, you'll work hard and you'll eat cabbage and corn!
Czeka was tu ciężka praca... a jeść będziecie kapustę i zboże!

The cabbage and chicken are not bad.
Kapusta, i kurczak jest w porządku.

And cabbage soup with shark fins, plus a bottle of warm rose wine.
Kapuśniak z płetwami rekina i butelkę ciepłego różowego wina.

Now they even use machines to shred cabbage.
Ostatnio używają nawet maszyn do szatkowania kapusty.

I could murder some cabbage and ribs.
Pożarłbym jakąś kapustę i żeberka.

Do you want Metoclopramide or a cabbage juice?
Chcesz Metoclopramid albo może sok z kapusty?

And fresh boiled potatoes and butter and some red cabbage on the side?
I świeżych gotowanych ziemniakach z masłem i czerwonej kapuście?

It might be a cabbage head.
Pewnie główka kapusty.

Yee, for we villagers, cabbage has special meaning.
Ah Yee... dla biednych wieśniaków, kapusta ma specjalne znaczenie.

For example, the shepherd and the sheep. Or the shepherd and the cabbage.
Na przykład, tylko pasterza i owcę, albo pasterza i kapustę.

Look what your bonehead there did to my cabbage patch with his goofball antics.
Spójrz co ten głupek zrobił z moją farmą kapusty.

Then they eat only cabbage soup.
Potem jeść tylko kapuśniak.

Say no to carrots, cabbage and cauliflower.
Powiedz nie marchwi, kapuście i kalafiorowi.

Ravioli and a side cabbage for pickup.
Ravioli i kapusta na wynos.

Not where I come from, Green, red, and brown cabbage,,,
Zielona, czerwona, i brązowa kapusta...

Who had the corned beef and cabbage?
Kto miał peklowaną wołowinę i kabaczek?

For second course some cabbage rolls.
Na drugie danie są gołąbki.

Don't eat too much of that cabbage
Nie jedz zbyt dużo tej kapusty.

I am a cabbage head.
Jestem człowiekiem z głową kapusty.

I was talking to Cabbage.
Mówię do Kapusty.

Anything to do with cabbage?
A ma to coś wspólnego z siekaniem kapusty?

Cabbage in clear water please.
Kapustę w czystej zupie, proszę.

Chicken with mushrooms and sea cabbage.
Poproszę kurczaka z grzybami i włoską kapustą.

So, Grater stuffs himself full of fried beans, pickled cabbage, and beer.
Więc, Tarka, wciągnął sam fasolkę, kiszoną kapustę oraz piwo.

Grass is green too, and so is moss, pickles, cabbage...
Trawka też jest zielona, i mech ogóreczek, kapustka...

Bro, there is just cabbage and soup,
Bracie... to tylko kapusta w zupie.