Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) jechać taksówką/dorożką;

(Acronym) Rada Lotnictwa Cywilnego;

(Noun) taksówka, szoferka; dorożka; kabina, budka maszynisty; lotnictwo sala kontrolerów, kabina operatora; ścinki materiału używane jako surowiec wtórny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
doroka, powóz, taksówka
to call for a ~ dzwonić po taksówkę
to go by ~jechać taksówką.
2.
(of lorry etc.) budka kierowcy na dużej ciężarówce, szoferka, kabina.~ cpds ~-driver n taksówkarz
~-rank n, ~-stand n postój taksówek

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

taksówka, taxi, kabina kierowcy/ motorniczego (w autobusie/tramwaju)

(skr. od) Citizens' Advice Bureau Obywatelskie Biuro Poradnictwa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

sala kontrolerów

kabina operatora

taxi

ścinki materiału używane jako surowiec wtórny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s dorożka, taksówka
kabina kierowcy

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n am. taksówka
dorożka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOROŻKA

FIAKIER

TAKSÓWKA

BUDKA

SZOFERKA

BRYK

POJECHAĆ DOROŻKĄ

POSŁUGIWAĆ SIĘ BRYKIEM

Wordnet angielsko-polski


1. (a car driven by a person whose job is to take passengers where they want to go in exchange for money)
taksówka, taxi
synonim: hack
synonim: taxi
synonim: taxicab

2. (small two-wheeled horse-drawn carriage
with two seats and a folding hood)
kabriolet: : synonim: cabriolet

Słownik internautów

taksówka
kabina, szoferka
powóz, dorożka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kabina

Słownik techniczny angielsko-polski

kabina f, budka maszynisty, przedział maszynisty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We have trained girls as carpenters, as masons, as security guards, as cab drivers.
Wyszkoliliśmy te dziewczyny na stolarzy, kamieniarzy, ochroniarzy, taksówkarzy.

TED

One night, he drank a little too much, and he robbed a cab driver -- stole 50 dollars.
Jednej nocy wypił trochę za dużo i obrabował taksówkarza -- ukradł $50.

TED

Because I told her I'd converted all my money to India dollars, she gave me 50 bucks to take a cab to the airport.
Ponieważ powiedziałem jej, że wymieniłem wszystkie pieniądze na dolary indyjskie, dała mi 50 dolców na taksówkę na dojazd na lotnisko.

OpenSubtitles

It's ok; I'll take a cab.
W porządku; wezmę taksówkę.

OpenSubtitles

Mickey, get your cab.
Mickey, bierz taryfę.

OpenSubtitles

Those yellow cabs are trigger-happy with their horns when they see a cyclist, but that's OK, because at least if they honk you, you know they've seen you.

www.guardian.co.uk

In London, you feel that drivers - especially bus and cab drivers - have grudgingly conceded the reality that cyclists are part of the traffic: they expect to find their passage somewhat impeded by cyclists and have evolved the skills to get along with them, and get by them when they can.

www.guardian.co.uk

From Kevin MacDonald's examination of the YouTube phenomenon to a cab ride with Osama bin Laden's former bodyguard, cheap technology is allowing film-makers to stretch the form as never before.

www.guardian.co.uk

More precisely, it was in the back of a cab travelling from Edgware Road to Harrods or, as he calls it, "a pilgrimage that every Kuwaiti must make at least once a year".

www.guardian.co.uk

For Jula's stew, it's cab sauv.

www.guardian.co.uk

I better find something to put on and call a cab.
Lepiej coś na siebie włożę i zamówię taksówkę.

The least you can let me do is look inside the cab.
Możesz mi chociaż dać zajrzeć do środka.

I've never been in a cab with less than seven people.
Nigdy nie byłem w taksówce z mniej niż siedmioma osobami.

Let him go on ahead. We can both take a cab.
Prościej będzie, jeśli oni pojadą razem, a my weźmiemy taksówkę.

He was in front of the cab the whole time.
Przez cały ten czas był w szoferce.

The cab will be here in less than five minutes.
Taksówka będzie tu za niecałe pięć minut.

Somebody call you a cab. Get out of my house!
Wezwij taksówkę i zrywaj się z mojego domu!

The guy who does my tax, I met him in the cab.
Faceta, który zajmuje się moim rozliczeniem podatkowym, też poznałem w taksówce.

Her father wants you to drive a cab for him.
Jej ojciec chce żebyś jeździł dla niegon taksówką.

Say you're in a cab on your way to a meeting.
Jesteś w taxówce w drodze na spotkanie.

You thought I might have taken a cab or something?
Myślisz, że mogłem wziąć taksówkę albo co?

Because I want to know which kind of cab to call when we're done.
Bo chcę wiedzieć, po jaką taksówkę zadzwonić, kiedy będzie po wszystkim.

I used up all the money at the house on the cab last night.
Pieniędzy, które miałem w domu nie starczyło nawet na taksówkę.

And it's hard to find a cab to take you out here.
I trudno złapać taksówkę, żeby tu dotrzeć. - Jednak tu jesteś.

Got a record in my cab that's not even out here yet.
Mam nagranie w samochodzie, jeszcze nie wyszło na rynku.

He wouldn't even get out of the cab if there was anyone around.
Nie opuszczał taksówki, jeśli ktoś był w pobliżu. Myślisz, że możemy coś zrobić?

I won't tell the agency anything so just get me a cab.
Nie powiem nic agencji, więc złap mi po prostu taksówkę.

Only want to get picked up by a cab. Don't have time for you.
Chciałam tylko złapać taksówkę, nie mam czasu.

Never had a famous film director in my cab before.
Nigdy wcześniej nie wiozłem w swojej taksówce żadnego sławnego reżysera filmowego.

You think I can get a cab at the corner?
Myślisz, że dorwę jakąś taksówkę na rogu?

You've never gotten into a cab and changed your mind?
Nie zdarzyło ci się wsiąść do taksówki i zmienić zdania?

A friend of mine was in your cab last night.
Wczoraj w twojej taksówce był mój przyjaciel.

I took this cab. And it changed my whole life.
Wziąłem tę taksówkę. I ona zmieniła całe moje życie.

I was watching the cab as it got closer to me.
Obserwowałem, jak zbliża się do mnie taksówka.

A cab when you could be rolling with this? Come on.
Jak będziesz wyglądać w taksówce, jeśli możesz siedzieć w tym?

Only thing I could do was trap him in the cab.
Jedyne co mogłem to uwięzić go w kabinie.

So people start looking for you, this cab. That's not good.
Ludzie zaczną szukać ciebie, tej taksówki, a to niedobrze.

I couldn't get a cab and then there was traffic.
Nie mogłam złapać taksówki, a potem te potworne korki...

Look, an airport cab came to pick her up two hours ago.
Taksówka zabrała ją na lotnisko dwie godziny temu.

It's the third time someone's given birth in my cab.
To już trzeci raz, jak ktoś rodzi w mojej taksówce.

You left your award in his cab, and he brought it back.
Zostawiła pani w taksówce nagrodę, przyniósł ją z powrotem.

I listen to that radio all day in this cab.
Całymi dniami słucham tego radia.

Why didn't you just kill me and get another cab driver?
Dlaczego mnie nie zabijesz, i nie weźmiesz sobie innego kierowcy?

The only thing I'm interested in calling you is a cab!
Jedyną rzeczą jaką mogę ci powiedzieć Jerry to jest wezwanie taksówki.

You barely said two words in the cab back there.
Ledwo powiedziałeś dwa słowa w taksówce.

Asked if I wanted counselling, or someone in the cab.
Pytali czy chcę porady psychiatryczne, czy coś w pigułce.

Look, I have been standing out here forever waiting for a cab.
Stoję tu wieczność, czekając na taksówkę.

In the cab, all my money flew out the window.
W taksówce moje pieniądze wyfrunęły przez okno.

But I wouldn't go too far down the road in a stolen cab.
Ale l nie poszedłby za daleko na dół drogi w ukradzionej taksówce .

And I'm assuming the cab had to take her to a different state.
I pewnie musiała ją zawieźć do innego stanu.

I know you're not, because back there, that cab almost hit you!
Wiem, że nie jesteś, bo tamta taksówka prawie cię potrąciła.

Innocent people died right in the back of this cab.
Niewinni ludzie zginęli z tyłu tej taksówki.

You saw me getting into the cab outside the cinema.
Słuchasz? zobaczyłeś mnie wchodzącego do taksówki na zewnątrz kino.

The whole school was looking at me when I got in this damn cab.
Cała szkoła mi się przyglądała, gdy wsiadałem do taksówki.

What? An alien cannot get a cab in this town?
Co, w tym mieście kosmita nie może złapać taksówki?

If you fellows need a cab, my secretary will call one.
Jeśli potrzebujecie taksówki, moja sekretarka ją wezwie.

The insurance won't cover the cab as she had no license.
Ubezpieczenie nie zwróci za taksówkę, bo nie miała licencji.

I put her in a cab and we parted ways.
Wsadziłem ją do taksówki i się rozdzieliliśmy.

I happen to be an actor, not a cab driver.
Jestem aktorem, a nie taksówkarzem.