Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) mieszkaniec/mieszkanka Ohio;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kasztanowiec

kasztan

Wordnet angielsko-polski

(tree having palmate leaves and large clusters of white to red flowers followed by brown shiny inedible seeds)
kasztanowiec zwyczajny, kasztanowiec biały, kasztanowiec pospolity
synonim: horse chestnut
synonim: Aesculus hippocastanum