Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zamiatać, zamieść;

(Noun) miotła, szczotka; przyroda żarnowiec miotlasty;
a new broom sweeps clean. - Nowa miotła dobrze zamiata.; Nowy szef, nowe porządki.;
scotch broom - przyroda żarnowiec miotlasty, szczodrzeniec, janowiec;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(bot) żarnowiec.
2.
(sweeping implement) miotła
a new ~ sweeps clean nowy szef, nowe porządki.
3.
(sport, besom) szczotka do curlingu.~ cpd ~stick n kij do miotły

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

miotła, żarnowiec

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n miotła

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŻARNOWIEC

OŻÓG

ZAMIATAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (a cleaning implement for sweeping
bundle of straws or twigs attached to a long handle)
miotła


2. (common Old World heath represented by many varieties
low evergreen grown widely in the northern hemisphere)
wrzos zwyczajny, wrzos pospolity: : synonim: heather
synonim: ling
synonim: Scots heather
synonim: Calluna vulgaris

Słownik internautów

miotła

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

miotła
bot.bibl. żarnowiec

Słownik techniczny angielsko-polski

miotła f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They pluck salt-wort by the bushes; And the roots of the broom are their food.
Którzy sobie rwali chwasty po chróstach, a korzonki jałowcowe były pokarmem ich.

Jesus Army

I is for the invasive species like the fire ants, the zebra mussels, broom grasses and pathogenic bacteria and viruses that are flooding every country, and at an exponential rate -- that's the I.
I to gatunki inwazyje jak mrówki ogniste, racicznice, wiechliny oraz patogenne bakterie i wirusy zalewające każde państwo - to 'I".

TED

Mark is giving Jeff the broom through the letter box - "I'm giving you the broom, Jeff!" - and while that's going on Jez has this voiceover: "I could join Jeff and become part of the mainstream and do what guys do instead of sitting with Mark in our weird puddle.

www.guardian.co.uk

Armitstead will be joined on the judging panel by the artistic director of the ICA, Ekow Eshun, the author Adam Foulds, the biographer Richard Holmes, the actor Diana Quick, the Guardian's deputy editor, Kath Viner, and Stuart broom from Waterstone's, who will represent the views of five reading groups hosted in Waterstone's bookshops around the country.

www.guardian.co.uk

You have to work for others too, and give up the broom.
Musisz Pani pracować również u innych, i zostawić miotłę. Stać się zawodowcem.

Come on, be a good broom and help me out!
No dalej, bądź grzeczną miotłą i pomóż mi!

Well, why should they have to jump over a broom?
Cóż, dlaczego musieli skakać nad miotłą?

Out of the broom closet, as you always used to say.
Wyjdziemy z pod miotły jak zawsze mawiałaś.

A drink after a journey is good for the health, isn't it, Broom?
Wypić po podróży jest dobre dla zdrowia, czyż nie, Miotła?

I saw it when I walked by with my broom.
Widziałem to, kiedy przechodziłem tu z miotłą.

Do what you need to with her, then broom her fast.
Zrób co masz z nią zrobić, a potem pozbądź się jej szybko.

You must be crazy, zooming around on a broom in public!
Musisz być szalona, tak publicznie śmigać na miotle.

You can make yourself another broom when you get settled down.
On ma rację, zrobisz sobie miotłę, kiedy się osiedlisz.

Give it here or I'il knock you off your broom!
Oddawaj to, Malfoy, bo zwalę cię z miotły!

Here's our new electrical broom, equipped with two powerful lamps.
Tu jest nasza nowa elektryczna w dwie silne lampy.

Dr. Broom asked me to invite you back to the bureau.
Doktor Broom poprosił mnie, bym zachęcił cię do powrotu do biura.

Aunt Katya, take a broom and come to the buffet.
Ciociu Saniu, przyjdź z miotłą do bufetu!

This is the broom that Mike and I jumped when we got married.
To jest miotła, że ​​Mike i wyskoczyłem gdy się pobraliśmy.

Can I take a look at that broom?
Mogę popatrzeć na twoją miotłę?

You jump over a broom and, shazam, you're a Muslim?
Skaczesz przez laske, mamroczesz i jesteś Muzułmaninem?

Broom, the car for the airport is here.
Broom, przyjechał samochód, żeby cię odwieźć na lotnisko.

I just was outside, helping the valets kick-start your broom.
Byłem na zewnątrz i pomagałem odpalić Twoją miotłę.

And he came in and he killed us both with a broom!
I wtedy on przyszedł i zabił nas oboje miotłą!

Pick up the broom and make yourself useful.
Łap za miotłę i przydaj się na coś.

No, three days too late for that, Professor Broom.
Trzy dni temu jeszcze tak nie myślałem, profesorze Broom.

A tea chest with a broom handle and string.
Wieko od skrzyni z rączką od miotły i strunami.

Did Cordelia win another round in the broom closet?
Czy Cordelia wygrała kolejną rundę w schowku?

When racoons got on our back porch, Mama chased them off with a broom.
Kiedy skunksy włażą nam na ganek, mama przegania je miotłą.

Broken broom,knocked over pictures,smashed lamp, it all points to a struggle.
Złamana miotła, poprzewracane zdjęcia, rozbita lampa, wszystko wskazuje na walkę.

I know, that's the only broom we got.
Wiem, że to jedyna miotła jaką mamy.

Well, the Electric Slide at a black wedding is just like jumping the broom.
Cóż, Electric slajdów na czarnym weselu jest jak skoki miotłę.

Mama just chased them off with a broom.
Kiedy skunksy włażą nam na ganek, mama przegania je miotłą.

Maybe if I make a new broom.
Mogę zrobić nową miotłę, ale...

Our grandchild is being born in a broom closet of a Canadian toy factory.
Nasz wnuk urodzi się w komórce w kanadyjskiej fabryce zabawek.

Amigo... couldn't anybody find a broom all the time I was gone?
Amigo, czy nikt nie potrafił znaleźć miotły jak mnie nie było?

Grìmur, dear, Alfrùn does not fly through the air on a broom.
Grímur, kochanie, Álfrún nie lata w powietrzu na miotle.

The witch no Ionger flies away on her broom over the rooftops.
Wiedźmy już nie latają na swych miotłach ponad dachami.

So wytrenujemy it to riding on a broom at McDonald's.
Więc wytrenujemy ją, żeby jeździła na miotle w McDonald's.

I'm no pea-brained chambermaid looking for a tumble in the broom closet.
Nie jestem pokojówką z ptasim móżdżkiem, która daje się obściskiwać po kątach.

The first time I rode a broom.
Pierwszy raz kiedy leciałem na miotle.

Pino, get a broom and sweep up front.
Pino, bierz miotłę i zamieć przód.

Imagine that the broom is someone that you love
Wyobraź sobie,że miotła jest kimś kogo kochasz

The broom is here. The door is unlocked.
miotła jest tutaj. drzwi są otworzony.

No space to think in that broom cupboard
Nie ma jak myśleć w tym schowku na miotły.

Last chance, Fernie, pick up the damn broom!
Ostatnia szansa, Fernie, podnieś tę cholerną miotłę!

And just look at that broom!
Spójrzcie na miotłę.

But she's no mere housewife pushing a broom.
Ale to nie jest zwykła kura domowa.

And I will use the broom.
A ja zabiorę się za miotłę.

What they a very new broom.
Nowa miotła, która ma zrobić porządek.

Your mothers broom would be better.
Miotła twojej mamy będzie lepsza.

But I'm not allowed a broom.
Ale nie pozwolą nam użyć mioteł.

Or because Sabrina just doesn't wanna jump the broom?
A ponieważ Sabrina po prostu nie chcę skakać miotłę?

And flew somewhere on a broom.
I leciała gdzieś na miotle.

Let me find a broom closet.
Niech tylko znajdę jakiś schowek.