Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) jasność, blask; świetlistość; doskonałość, wspaniałość, świetność; talent, błyskotliwość, wybitne zdolności;
work of brilliance - znakomite dzieło;
singer of astonishing brilliance - wybitnie utalentowany piosenkarz;
singer of astonishing brilliance - wybitnie utalentowany piosenkarz;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(brightness) jasność.
2.
(magnificence) wspaniałość
znakomitość
doskonałość.
3.
(intelligence) błyskotliwość
genialność

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

świetlistość, błyskotliwość, doskonałość, talent, luminancja

Nowoczesny słownik języka angielskiego

błysk, jaskrawość, wspaniałość, błyskotliwość, olśnienie, jasność, nadprzeciętne zdolności

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wspaniałość

wybitne zdolności

jaskrawość

luminacja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JASNOŚĆ

BLASK

POŁYSK

POŁYSKIWANIE

POŁYSKLIWOŚĆ

EFEKTOWNOŚĆ

ZNAKOMITOŚĆ

ŚWIETNOŚĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

talent
jasność
roziskrzenie się

Wordnet angielsko-polski


1. (the quality of being magnificent or splendid or grand
"for magnificence and personal service there is the Queen's hotel"
"his `Hamlet' lacks the brilliance that one expects"
"it is the university that gives the scene its stately splendor"
"an imaginative mix of old-fashioned grandeur and colorful art"
"advertisers capitalize on the grandness and elegance it brings to their products")
wspaniałość, splendor, świetność, blask, bajeczność
synonim: magnificence
synonim: splendor
synonim: splendour
synonim: grandeur
synonim: grandness

2. (unusual mental ability)
polot, błyskotliwość, esprit: : synonim: genius

Słownik internautów

błyskotliwość

Słownik audio-video Montevideo

luminacja, jaskrawość, czystość dźwięku

Słownik techniczny angielsko-polski

luminacja f, jaskrawość f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And at TED here in February, their passion and brilliance just took our breath away.
A na tutejszej konferencji TED w lutym ich pasja i mistrzostwo zaparło nam dech w piersiach.

TED

I bet many of you have seen the Apple commercials, kind of poking at the PC for their brilliance and simplicity.
Na pewno dużo z Was widziało reklamy Apple, takie nabijanie się z PeCetów — oczywiście z ich genialności i prostoty.

TED

Dialog kept on going, with mental maps of words, and pretty soon it was becoming obvious that instead of being dazzled with brilliance, I was seriously being baffled with bullshit.
Rozmowa dalej trwała, z mind mapami słów i bardzo szybko zaczynało stawać się jasne, że zamiast być olśniony błyskotliwością, zostałem serio zaskoczony głupim gadaniem.

TED

Thirdly, the EU should always remember Schuman's brilliance, i.e. that in our success story the economy would be made to serve common objectives, the human good, peace and stability.
Po trzecie, UE powinna zawsze pamiętać błyskotliwe spostrzeżenie Schumana, że w historii naszego sukcesu ekonomia będzie służyć wspólnym celom, dobru człowieka, pokojowi i stabilności.

statmt.org

Not just because I fail to see the brilliance of sentences such as "Averting his nose, Finkler sighed a sigh deep enough to shake the foundations of the Groucho Club", or "From her terrace the great London dawn bled slowly into sight, a thin line of red blood leaking out between the rooftops, appearing at the windows of the buildings it had infiltrated, one at a time, as though in a soundless military coup".

www.guardian.co.uk

That's the brilliance of AC, that it sets up these amazing worlds that we recognise from life outside of gaming.

www.guardian.co.uk

Hence we had a contest imbued with more aggression, shorter rallies, and more mistakes, but also radiating brilliance and variety.

www.guardian.co.uk

Few players are blessed with this peripheral vision - "playing with wing-mirrors," to use Jamie Redknapp's description of Paul Scholes - and Rooney deserved better than the brilliance of the moment to escape so many observers.

www.guardian.co.uk

Tell them that I admire the brilliance of their design.
Powiedz im, że doceniam błyskotliwość ich zamierzenia.

How great is it for you that I'm not intimidated by your brilliance?
Jakież to cudowne, że nie czuję się onieśmielony twoją błyskotliwością?

Yeah, look at me, but not for too long, lest the brilliance blind you!
Tak, patrz na mnie, ale nie za długo, aby ma zajebistość cię nie oślepiła!

I expect nothing but brilliance in 5,000 words.
Nie oczekuję niczego poza geniuszem w 5,000 słowach.

And her luster brought a new brilliance to our hitherto sad house.
Jej blask miał rozświetlić nasz smutny dom.

Your father made some regrettable choices in the past, but his brilliance is undeniable.
Twój ojciec dokonał w przeszłości wyborów, których żałuje, ale jego błyskotliwość jest niezaprzeczalna.

Once again, I'm in awe of the kidnapper's tactical brilliance.
Raz jeszcze, pełen jestem podziwu dla taktycznego geniuszu porywacza.

I am the unseen hand to his brilliance.
Jestem niewidzialną ręką jego geniuszu.

The bad news is that without wisdom, brilliance isn'tenough.
Zła wiadomość to, że bez mądrości błyskotliwość niewystarcza.

You see, that's another example of Ed's brilliance.
Widzicie, to kolejny przykład błyskotliwości Eda.

I have to admit a certain smarmy brilliance.
Muszę przyznać że to było bardzo bystre i inteligentne.

I could bear your brilliance no longer.
Nie mogłem dłużej znosić twej wspaniałości.

I know. - But in the end, brilliance.
Ja wiem - Ale na koniec, doskonałość.

This is either madness or brilliance.
To albo szaleństwo, albo kapitalny plan.

Financial independence through entrepreneurial brilliance and innovation?
Osiągnięcie niezależności finansowej dzięki geniuszowi i innowacyjności?

Dobel, you have a certain brilliance.
Dobel, masz pewną świetność.

I'il tell you what brilliance in advertising is:
Powiem ci, co w reklamie jest znakomite.

Connors has a brutish brilliance.
Connors miał swój czas świetności.

Thirdly, the EU should always remember Schuman's brilliance, i.e. that in our success story the economy would be made to serve common objectives, the human good, peace and stability.
Po trzecie, UE powinna zawsze pamiętać błyskotliwe spostrzeżenie Schumana, że w historii naszego sukcesu ekonomia będzie służyć wspólnym celom, dobru człowieka, pokojowi i stabilności.

Finally, I hope that the boldness and brilliance of our European manufacturers will enable them to submit to this political compromise, proving once again their huge capacity for technological adaptation.
Na koniec chcę wyrazić nadzieję, że odwaga i inteligencja naszych europejskich wytwórców pozwolą im dostosować się do tego kompromisu politycznego i udowodnić po raz kolejny, jak ogromny jest ich potencjał w dziedzinie adaptacji technologicznej.