Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chleb, pieczywo; szmal, forsa;
small bread - biznes bardzo mała kwota;
bread line - kolejka po bezpłatne posiłki; granica ubóstwa;
the best thing since sliced bread - genialna rzecz, coś najfantastyczniejszego pod słońcem;
bread and butter pudding - kulinaria deser składający się z kawałków posmarowanej masłem bułki przekładanych bakaliami i zapiekanych z mlekiem i jajkami;
know which side one’s bread is buttered - (Verb) umieć pilnować swojego interesu; wiedzieć, co się komuś opłaca;
earn one’s daily bread - żyć od pierwszego do pierwszego; zarabiać na chleb;
take the bread out of sb’s mouth - zabierać komuś chleb od ust;
break bread (with sb) - łamać się chlebem; religia przyjmować/udzielać komunię świętą;
put jam on the bread - polepszyć sobie stopę życiową;
bread and butter - (Noun) chleb z masłem; bułka z masłem; główne źródło utrzymania;
put bread on the table - zarabiać na chleb;
be on bread and water - żyć o samym chlebie i wodzie;
rye bread - chleb żytni;
bread and honey - pieniądze;
bread crumbs - okruch, okruszek; bułka tarta; panierka;
heavy bread - kupa szmalu;
loaf of bread - bochenek chleba;
bread and butter issue - codzienna sprawa; codzienne sprawy;
bread and butter letter - list z podziękowaniami;
slice of bread - kulinaria kromka chleba;
bread and butter letter - list z podziękowaniami;
slice of bread - kulinaria kromka chleba;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (food made of baked flour) chleb: brown ~ciemny chleb
a loaf of ~bochenek chleba
a slice of ~kromka chleba
(fig): ~ and butter środki utrzymania: (fig): daily ~ chleb powszedni: I earn my daily ~ asa miner zarabiam na chleb jako górnik
to be on ~ and water być o chlebie i wodzie: to know which side one's ~ is buttered on wiedzieć, co dla kogo dobre
wiedzieć, jak się przypodobać: to take the ~ out of sb's mouth odebrać komuś środki na utrzymanie.~ cpds ~ basket n
1.
(basket for bread) koszyk na chleb.
2.
(farming region) region rolniczy.
3.
(sl) brzuch
(pl, cul): ~ crumbs bułka tarta
(US, queue for free food): ~ line nkolejka po darmowe posiłki.
4.
(GB, subsistence pay) płaca zapewniająca minimum egzystencji
~winner n żywiciel rodziny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

chleb, chleb powszedni, (pot.) forsa, szmal
the best thing since sliced ~ (pot.) ~coś doskonałego
take the ~ out of sb's mouth odbierać komuś środki do życia
brown ~ ciemny chleb

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s chleb
to earn one's ~ zarabiać na życie
~ and butter chleb z masłem
przen. środki utrzymania

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n chleb
pot. forsa
to earn one's bread - zarabiać na życie
bread and butter - chleb z masłem
fig. środki do życia

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CHLEBOWY

PIECZYWO

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

chleb
chleb z masłem

Wordnet angielsko-polski


1. (informal terms for money)
kieszeń
synonim: boodle
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

2. (informal terms for money)
forsa, kasa, hajs, waluta, flota, szmal, szmalec, mamona, sałata, kapusta, kapucha: : synonim: boodle
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

3. (informal terms for money)
lewizna: : synonim: boodle
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

4. (food made from dough of flour or meal and usually raised with yeast or baking powder and then baked)
chleb: : synonim: breadstuff
synonim: staff of life

Słownik internautów

chleb

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

utrzymanie

Słownik religii angielsko-polski

chleb m

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

spoż. chleb
~, army - chleb żołnierski
~, crisp - chleb czerstwy
~, military - chleb wojskowy
~, mouldy - chleb spleśniały, chleb zatęchły
~, wheaten - chleb pszenny
~, whole meal - chleb razowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

My heart is smitten like grass, and withered; For I forget to eat my bread.
Albowiem niszczeją jako dym dni moje, a kości moje jako ognisko wypalone są.

Jesus Army

Ye shall eat nothing leavened; in all your habitations shall ye eat unleavened bread.
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.

Jesus Army

Perhaps it would be best if the Commission put people on bread and water.
Być może lepiej by było, gdyby Komisja zostawiła ludzi o chlebie i wodzie.

statmt.org

Provideth her bread in the summer, And gathereth her food in the harvest.
Przecież w lecie gotuje pokarm swój, a zgromadza w żniwa żywność swoję.

Jesus Army

Who said this so beautifully was Mahatma Gandhi, 75 years ago, when he spoke about bread.
Słowa te wypowiedział Mahatma Gandhi, 75 lat temu, gdy mówił o chlebie.

TED

"I want to bring the local artisans back in the centre," said Milly Moratti, wife of Inter Milan chairman Massimo, "the fabulous tailors and focaccia bread sellers I remember as a child that have been almost completely replaced by designer stores.

www.guardian.co.uk

In the gulag, one finds he can survive through his knack for storytelling: he starts reciting what he remembers of Stevenson's Treasure Island, and a saucer-eyed crowd of murderous tough guys are held spellbound, promising pieces of bread if he can continue.

www.guardian.co.uk

Meanwhile, the price of tomatoes in Egypt, garlic in China and bread in Pakistan are at near-record levels.

www.guardian.co.uk

The bowls here are deep and generously filled, and come with slices of rye bread as sweet as gingerbread and a little of dish of butter scattered with coarse flakes of sea salt.

www.guardian.co.uk

As I said, we are talking about our daily bread here.
Jak już powiedziałam, mówimy tutaj o naszym chlebie powszednim.

Give them to me! so I can buy the bread for my children.
Daj mi je! Żebym mógł kupić moim dzieciom chleb. I Madonna dała mu je.

And give bread to those who do not have any.
I daj chleba tym, którzy go nie mają.

Can you come by and break bread with the family?
Możesz wpaść i połamać się chlebem z rodziną?

We'll have to drive to the shop to get some bread.
Musimy jechać po chleb do sklepu.

After all, we have bread and the King is coming.
Po tym wszystkim, mamy chleb, i król przybywa.

I tried to call you a million times to buy bread.
Dzwoniłam do ciebie z tysiąc razy Żebyś kupiła chleb.

Make sure the bread is on the table, i can take care of myself.
Sprawdź, czy jest chleb na stole, a ja tu sobie poradzę.

I was standing in line to get us some bread.
Stałem w kolejce po chleb.

From the very first days, there were long lines to get bread.
Od pierwszych dni ustawiały się kolejki po chleb.

So take your bread and give it to the poor.
Więc podzielcie się chlebem z ubogimi.

The little piece of bread that you just gave me.
Mały kawałek chleba, który mi dałaś.

Three pieces of bread a week for the children, almost no water.
kawałki chleba na tydzień dla dzieci, prawie wcale wody.

We break bread with them, but that doesn't make us family.
Łamiemy się z nimi chlebem, ale nie czyni nas to rodziną.

And does not remember - that made the bread for my mother.
Jeśli nie pamięta, to może dałby trochę chleba dla mojej matki.

And by the way, you might want to take it easy on that bread.
Tak przy okazji - nie przesadzaj z tym chlebem.

Perhaps it would be best if the Commission put people on bread and water.
Być może lepiej by było, gdyby Komisja zostawiła ludzi o chlebie i wodzie.

I can do a whole meal, just nothing but bread.
Cały posiłek tylko z chleba.

I came to cut the bread and have some hot chocolate.
Przyjechałam pokroić chleb i napić się gorącej czekolady.

And with a little luck, we will get some bread too.
A jeśli będziemy mieć szczęście, może będą mieć też chleb.

You know,I can make a meal just with the bread.
Potrafię zrobić cały posiłek tylko z chleba.

Energy and bread are now at odds with one another.
Energia i chleb obecnie konkurują ze sobą.

I had to go buy bread and milk on credit.
Dziś rano znów musiałam kupić chleb i mleko na kredyt.

You spend hours in a queue to get bread and milk.
Po chleb i mleko godzinę musisz stać w kolejce.

Take your right hand and reach for the bread knife.
Sięgnij prawą ręką po nóż do chleba.

Because you're about to have the best bread in Italy.
A dlatego ze za moment otrzymasz najleprzy chleb we Wloszech.

These adventures set a high price on bread and board.
Ta przygoda ustawiła wysoką cenę za chleb i wyżywienie.

Did the guy who hands out the bread and jam already come by?
Czy ten facet, który roznosi chleb i dżem, już tu był?

Ten years ago you'd have waited for her to come home with the bread.
Dziesięć lat temu, czekałbyś na nią, aż przyjdzie do domu z chlebem.

Half a loaf is better than no bread at all.
Lepszy rydz niż nic.

There is not enough bread and jam for all of them.
Chleba i dżemu nie starczy dla wszystkich.

They cut off my other brother's arm with a bread knife.
Mojemu drugiemu bratu obcięli rękę nożem do chleba.

In order to remain pure, he has taken only water and bread.
Aby pozostawać w czystości, jadł tylko wodę i chleb.

Here you are eating white bread with nothing to drink.
A jesz tu bulke i nie masz nic do picia.

A few years ago, I lived on bread and soup.
Kilka lat temu żywiłam się tylko chlebem i zupą.

Then why did you order the same sandwich except for the bread?
To dlaczego z wyjątkiem chleba zamówiliście takie same kanapki?

The doctor has ordered her special bread, but we can take that with us.
Lekarz zalecił siostrze specjalny rodzaj chleba, ale możemy zabrać go ze sobą.

Mom gave me a piece of bread she baked herself.
Kiedy byłem mały, mama dawała mi kawałek chleba upieczonego przez nią własnoręcznie.

And then they take more cheese, to finish the bread.
Potem dokładają sera, by skończyć chleb.

Don't forget that your bread plate is on the left!
Nie zapomnij, że taca z chlebem jest po lewej stronie!

Big advantage of this job is that we have fresh bread daily.
Ta praca ma tę zaletę, że mamy codziennie ciepłe pieczywo. Na razie.

This is what bread has taught me in my journey.
Tego chleb nauczył mnie w mojej podróży.

Mother, her bread's dry, but she had a pretty voice.
Wiesz mamo, ten chleb też jest czerstwy, ale ona miała ładny głos.

You don't have to actually throw the bread at the ducks.
Właściwie nie musisz rzucać chlebem w kaczki.

You remember who puts the bread on the damn table around here!
Pamiętaj, kto kładzie chleb na tym przeklętym stole!

That mine is bread and butter for people around here.
Ta kopalnia to chleb dla ludzi z tego miasta.

This, then, is the bread that came down from heaven.
To jest chleb, który z nieba zstąpił.

You know, my father thinks you're the best thing since sliced bread.
Mój ojciec uważa, że jesteś najlepszą rzeczą, od czasu krojonego chleba.

Then I'll get four glasses and a knife to cut the bread.
Pójdę po szkło i nóż do chleba.