Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) ściskać, spinać, brasować; wiązać, łączyć; napiąć; podeprzeć, podpierać, usztywniać, wzmacniać, podtrzymywać;
brace up sb|sth - podpierać coś|dodawać komuś animuszu;
braced - (Adjective) podparty, wzmocniony;
have one’s teeth braced - nosić aparat na zęby;
brace one’s foot against sth - zapierać się o coś nogami;
brace one’s hand against sth - zapierać się o coś rękami;
brace for sth - przygotowywać się do czegoś;
brace for sth - przygotowywać się do czegoś;

(Noun) klamra, klamerka; rzemień; budownictwo obejma; zastrzał; nawias klamrowy; medycyna aparat korekcyjny; szyna; para;
brace of sth - para czegoś;
hand brace - świder korbowy;
brace and bit - świder korbowy;
wear a brace - nosić aparat;
braces - (Noun) szelki, brasy; medycyna aparat korekcyjny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(clasp) klamra, klamerka.
2.
(tie) wiązanie.
3.
(archit) zastrzał
tęnik.
4.
(suspenders
pl): ~sszelki.
5.
(pair
pl): ~s kleszcze.
6.
(in hand drill) korba (świdra) .
7.
(in stepladder) ogranicznik.
8.
(strip) rzemień.
9.
(in dentistry): ~saparat na zęby.
10.
(typ): ~s nawiasy klamrowe.vt
1.
(clip, fasten) spinać
ściskać
związywać.
2.
(support) podpierać się, zapierać się.
3.
(naut) brasować.
4.
(prepare for sth) przygotowywać się na coś. Phrasal verb: ~ to ~ up vi (summon one's strength) zbierać się do zrobienia czegoś

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

łączyć, zebrać się w sobie, spinać się, usztywniać, wzmacniać, podtrzymywać
klamra, klamerka, złączka, szelki, para (zwierząt, ptaków), aparat korekcyjny (uzębienia)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

aparat ortodontyczny

akolada (sposób konstrukcji utworu muzycznego)

szyna

korba do świdrów

aparat na zęby

orteza

nawias klamrowy

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

breIsn Aparat korekcyjny na zęby When I was a teenager, I had to wear a brace for my crooked teeth (Jak byłem nastolatkiem, musiałem nosić aparat korekcyjny na krzywe zęby) - Student University of Leeds (1999)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s klamra
vt przytwierdzać
spinać

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n klamra (nawias)
wiązadło
podpora
pl bryt. braces - szelki
vt spinać
wiązać
podpierać
wzmacniać
vr to brace oneself up - zbierać siły

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KLAMRA

KLAMERKA

PARA

STADŁO

SFORA

BRAS

RZEMIEŃ

ZASTRZAŁ

AKOLADA

KRĘTŁO

GAR

SPIĄĆ KLAMRĄ

KOTWIĆ

NACIĄGNĄĆ

BRASOWAĆ

MIECZOWAĆ

ZABETONOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V zebrać się w sobie
V zabezpieczyć się (przed upadkiem)
V napinać (ramiona)
N klamra (na zębach)
N usztywnienie (proteza)
N szelki (do spodni)

Wordnet angielsko-polski


1. (two items of the same kind)
para
synonim: couple
synonim: pair
synonim: twosome
synonim: twain
synonim: span
synonim: yoke
synonim: couplet
synonim: distich
synonim: duo
synonim: duet
synonim: dyad
synonim: duad

2. (elastic straps that hold trousers up (usually used in the plural) )
szelka: : synonim: suspender
synonim: gallus

3. (elastic straps that hold trousers up (usually used in the plural) )
szelki: : synonim: suspender
synonim: gallus

4. (a rope on a square-rigged ship that is used to swing a yard about and secure it)
bras: :

Słownik internautów

aparat korekcyjny
świder
nawias klamrowy
napinać
podpierać się
zbierać siły

Słownik nieruchomości angielsko-polski

tężnik

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

archit. zwora
klamra

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nawias

Podpora

przytwierdzać

spiąć

świder

wiązadło

wzmacniać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. cięgno; żegl. bras
~, fore - fokbras

Słownik techniczny angielsko-polski

1. stężenie n, tężnik m , ściąg m, kotew f
2. korba do świdrów
3. nawias klamrowy

usztywniać, wzmacniać, stężać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Are we prepared to brace ourselves for this grim, albeit realistic, prospect?
Czy jesteśmy przygotowani na tę ponurą lecz realistyczną perspektywę?

statmt.org

These steel trusses, together with the interchange platforms, serve to brace the two office towers.
Wiązary są przymocowane do punktów węzłowych; pierwszą płytę łącznikową zainstalowano w lipcu 2011 r.

ECB

So I was bracing myself for the moment.
Stałem więc w blokach gotowy na tę chwilę.

TED

All personnel, brace for shock wave!
Przygotować się na falę uderzeniową!

OpenSubtitles

Brace yourselves. ~~~ Here it comes.
Zapnijcie pasy, bo teraz dopiero będzie jazda.

TED

Areas of the country most vulnerable to public sector job cuts have been warned to brace themselves for falling house prices as research reveals a widening gap between state and private sector-focused property markets.

www.guardian.co.uk

brace yourself for dropped batons, three-legged runners, chubby weeping eight-year-olds .

www.guardian.co.uk

There is no need for English football to brace itself for a post-World Cup stampede.

www.guardian.co.uk

Passengers are staying calm despite being warned to brace themselves for a wait of five hours, Sam says.

www.guardian.co.uk

Brace yourself for the old dog in your new man.
Zbierz siły dla starego psa w Twoim nowym mężczyźnie.

How does he drive with his neck in a brace?
Jak on prowadzi z szyją w kołnierzu?

Yes, I was having a brace put on my teeth.
Akurat zakładali mi aparat na zęby.

We had to buy his brace out of our own pocket. $200.
Jego stabilizator musieliśmy kupić z własnej kieszeni. Dwieście dolarów.

Did you always have that knee brace in your dream?
Zawsze masz opaske na kolanie w swoim marzeniu?

Well, the good news is, you only have to wear the brace overnight.
Cóż, dobrą wiadomością jest, że tylko musisz nosić kołnierz.

So, what, they got you in a neck brace now, too?
Więc co, dostałeś klamrę na szyje teraz?

Wine and the memory of your thighs to brace against coming day.
Niech wino i pamięć o twoich udach zablokuje nadchodzący dzień.

Brace of Republican senators can set up his tin cans for him.
Grupa republikańskich senatorów może dla niego ustawiać puszki.

Her ankle brace would go off any time she opens a window too fast.
Jej bransoletka na kostce odzywa się za każdym razem, gdy za szybko otworzy okno.

There's only one way to eat a brace of boneys.
Jest tylko jeden sposób, żeby przyrządzić potrawkę z królika.

It's a shame nobody'd be able to see it, you know, under my brace.
Szkoda, że nikt jej nie zobaczy pod moją klamrą więc ją ściągnij.

With all my powers, I brace love and might.
Z wszystkich moich kompetencji, to klamra miłości i siły.

Oh, yeah. I was up all night with Brace working on the alien story.
Całą noc pracowałem z Brace nad materiałem o obcych.

His vacation ended. Began to brace for the home.
Skończył mu się urlop i zaczął przygotowywać się do powrotu.

Go fetch the twine - these want putting into brace.
Przynieś sznurek, trzeba to rozwiesić na klamrach.

Hey, this should help make you a decent brace.
Hej. To powinno ci pomóc w zrobieniu opatrunku.

Lip of shelf to fit between grill bottom and leg brace.
Brzeg półki powinien znaleźć się między dołem grila a klamrą nogi

Dr. Brace, please stand clear of the orange work zone.
Doktorze Brace, proszę stanąć w strefie pomarańczowej.

You'd better brace yourself for some bad news.
Proszę przygotować się na złe wieści.

Are we prepared to brace ourselves for this grim, albeit realistic, prospect?
Czy jesteśmy przygotowani na tę ponurą lecz realistyczną perspektywę?

Maybe it was some sort of brace or corrective boot you wore during childhood.
Może był to jakiś rodzaj aparatu lub butów korekcyjnych. które nosiłaś w dzieciństwie.

Okay, you're referring to the brace on his leg.
Okej, chodzi ci o klamrę na jego nodze.

Fuck the helmet, give me a back brace.
Fuck kasku, daj mi z powrotem klamrę.

The brace is for getting through metal detectors.
Klamra na kolanie! Klamra jest dla wykrywaczy metali.

Well, let me brace myself for that.
Pozwól, że się na to przygotuję.

I made Jewel a brace and a boot.
Zrobiłem klamrę i but dla Jewel.

When she starts playing nice Frannie, brace yourself.
Kiedy Frannie zaczyna być miła, bój się!

You ought to brace yourself for that.
Musisz się na to przygotować.

Brace yourself and take a deep breath.
Weź się w garść i weź głęboki wdech.

We can but brace against uncertain future.
Nie. Możemy tylko szykować się na niepewną przyszłość.

We just need to brace it.
Musimy tylko to wzmocnić.

I have to build a brace.
Muszę zrobić podparcie.

Just brace yourself on the side.
Po prostu ściśnij się na stronie.

It's about your son, so brace yourself.
To przez twojego syna, więc wzmocnij się.

But brace yourself before you do.
Proszę się do tego najpierw przygotować.

One minute to impact. - Lock down compartments and brace. (alarm.
Jedna minuta do uderzenia. - Przymocować ekwipunek i przygotować się do uderzenia.

Mortimer, must you wear that ghastly hand brace?
Musisz nosić ten futerał na dłoni?

Brace yourselves because we're gonna try something you would never see in mainstream tap.
Przygotujcie się, bo spróbujemy czegoś, czego nigdy byście nie zobaczyli w powszechnym stepowaniu.

Please fasten your seat belts. Brace yourselves for a short-field landing.
Proszę zapiąć pasy... i przygotować się do lądowania.

Tell everyone to brace themselves.
Powiedz wszystkim żeby się objęli.

Joe, brace yourself for this.
Joe, przygotuj się na to.

Brace for contact, my friend.
Szykuj się na zderzenie, mój przyjacielu.

Oh, dear. Winston's idea of foreplay was Effie, brace yourself.
W jego pojęciu gra wstępna to: ,,Effie, przygotuj się,,.

All hands, brace for impact.
Załoga, przygotować się na zderzenie.

All personnel, brace for shock wave!
Przygotować się na falę uderzeniową!

Oh, it's the back brace girl.
Och, to jest tylna dziewczyna klamry.

Brace for shock and flash.
Przygotować się na wstrząsy i rozbłyski.

Brace yourself for the crash.
Przygotujcie się na zderzenie.

Hi, back brace girl.
Cześć, w tył dziewczyna klamry.