Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chart rosyjski, borzoj;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (wolfhound) borzoj
chart rosyjski

Nowoczesny słownik angielsko-polski

borzoj

chart rosyjski

Wordnet angielsko-polski

(tall fast-moving dog breed)
borzoj
synonim: Russian wolfhound