Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) powabny, piękny, ładny, przyjemny, nadobny; krzepki; sympatyczny;
bonny baby - śliczne dziecko;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
Scot (pretty and healthy) ładny
atrakcyjny
zdrowo wyglądający.
2.
(skillful) dobry, świetny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przyjemny, sympatyczny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

śliczny

krzepki

przystojny

spory

nadobny

niezgorszy

niezły

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj dial. piękny
miły

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZYJEMNY

SYMPATYCZNY

ŁADNY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

niebrzydki

Wordnet angielsko-polski

(very pleasing to the eye
"my bonny lass"
"there's a bonny bay beyond"
"a comely face"
"young fair maidens")
urodziwy
synonim: bonnie
synonim: comely
synonim: fair
synonim: sightly

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

piękny

powabny

urodziwy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That's my view from my window outside of Santa Cruz, in Bonny Doon, just 35 miles from here.
To jest widok z mojego okna - na zewnątrz Santa Cruz, w Bonny Doon, zaledwie 35 mil stąd.

TED

Bonny Bobby, is it?
Bonny Bobby, to ty?

OpenSubtitles

The Pitmen's Requiem, by Peter Crookston (Northumbria Press)The bonny Pit Laddie, by Frederick Grice (out of print, used copies on Amazon)Kit's Wilderness, by David Almond (Hodder)Remarkable Creatures, by Tracy Chevalier (Harper).

www.guardian.co.uk

The Pitmen's Requiem, by Peter Crookston (Northumbria Press)The bonny Pit Laddie, by Frederick Grice (out of print, used copies on Amazon)Kit's Wilderness, by David Almond (Hodder)Remarkable Creatures, by Tracy Chevalier (Harper).

www.guardian.co.uk

So that this man, Bonny, your friend, would not go to jail.
Żeby twój kumpel Bonny nie poszedł do więzienia.

Bonny said they would go unnoticed there, and she was right.
Bonny powiedziała, że nikt ich tam nie zauważy i miała rację.

And Bonny and her men can help us find it.
A Bonny i jej ludzie mogą pomóc nam to znaleźć.

Captain Bonny and her men are on our side.
Kapitan Bonny i jej ludzie są po naszej stronie.

But for my bonny Kate, she must with me.
Lecz moja miła Kasia wraz ze mną musi stąd wyruszyć.

It's a shame there aren't more people like Bonny.
Szkoda, że nie ma więcej ludzi takich jak Bonny.

Bonny and I have set up the place.
Bonny i ja stworzyliśmy to miejsce.

Don't say Bonny and dead in the same thing, Paulo, please.
Nie mów Bonny i martwy w tym samym zdaniu, Paulo.

Bonny, it doesn't suit you, this kind of compassion.
Ta litość do ciebie nie pasuje.

Sorry that I had to kill your dear Bonny.
Przepraszam, że musiałem zabić twoją ukochaną Bonny.

Bonny ain't gonna be no value to them dead.
Bonny nie będzie dla nich cenny martwy.

I was your first man, Bonny.
Byłem twoim pierwszym mężczyzną, Bonny.

She would be Bonny. Pure, hard and simple.
Musiała znów być Bonny, prawdziwa, twarda i prosta.

Hey, Bonny, why are the women singing?
Hej, Bony. Czemu kobiety śpiewają?

See that was their dog, Bonny.
To był ich pies, Bonny.

Although I hated Bonny for what she did, I had nowhere else to go.
Chociaż nienawidziłem Bonny za to, co zrobiła, to nie miałem dokąd pójść.

How is the house, Bonny?
Jak podoba ci się dom, Bonny?

And how is wee Maisie Psaltery this bonny day, hey?
Jak się ma maleńka Maisie Psaltery w ten piękny dzień?

Or will Bonny tell me?
Albo może Bonny mi powie?

Bonny is with his grandma.
Bonny jest ze swoją babcią.

Bonny, I didn't even touch her.
Bonny, Nawet jej nie dotknąłem.

For you, my bonny Heather.
Dla Ciebie, moja ukochana Heather.

I am really afraid, Bonny.
Naprawdę się boję, Bonny.

No one loves you, Bonny.
Nikt cię nie kocha, Bonny.

Well, it was Bonny's story now.
Teraz to była historia Bonny.

My bonny Heather, my first wife, my first love.
Śliczna Heather, moja pierwsza żona, moja pierwsza miłość.

Bonny said I was inconsiderate.
Bonny powiedziała, że byłem nietaktowny.

Not up there, in Bonny's cabin.
Na pewno nie w kajucie Bonny.

But Bonny, mom and dad... I miss them.
Ale Bonny, mama i tata... ..tęsknię za nimi.

What I'm saying is-- I'm surprised you would say that, Bonny. I reaIly am.
Jestem zaskoczony, że to mówisz Bonny... bo myślałem że masz więcej uczuć...

If I say Bonny's cycle's tyre will get punctured... ...will it really happen?
Jeśli powiem, że opona w rowerze Bonnyego zostanie przebita.. ..czy tak naprawdę się stanie?

Now all the bonny birds... ...have wheeled away
Już wszystkich ptaków śpiew... odszedł w dal

Glacier, glacier mints, minty, Monty, molto bene, bunny, Bonny, bish-bash-bosh! Baaaaaaah!
Lodowiec, lodowe cukierki, bierki, bule, mole, molto bene, Benny, Bonny, bish-bash-bosh!