Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) osoba, która pływa łódką; wioślarz; kapelusz słomkowy, kanotier;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(straw hat) kapelusz słomkowy.
2.
(peson in a boat) wycieczkowicz (na łodzi, łódce)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wioślarz

kapelusz

Wordnet angielsko-polski


1. (a stiff hat made of straw with a flat crown)
kapelusz panamski, panama
synonim: leghorn
synonim: Panama
synonim: Panama hat
synonim: sailor
synonim: skimmer
synonim: straw hat

2. (someone who drives or rides in a boat)
łódkarz: : synonim: boatman
synonim: waterman

Słownik internautów

kapelusz słomkowy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kanotier