Nowoczesny słownik angielsko-polski

biwakowanie

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of encamping and living in tents in a camp)
biwak
synonim: camping
synonim: encampment
synonim: tenting

2. (the act of encamping and living in tents in a camp)
campingowanie, kempingowanie: : synonim: camping
synonim: encampment
synonim: tenting

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

biwakowanie