Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia wodorowęglan, kwaśny węglan;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

soda oczyszczona

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

dwuwęglan m

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DWUWĘGLAN

Wordnet angielsko-polski

(a salt of carbonic acid (containing the anion HCO3) in which one hydrogen atom has been replaced
an acid carbonate)
wodorowęglan, dwuwęglan
synonim: hydrogen carbonate

Duży słownik chemiczny

wodorowęglan

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

chem. wodorowęglan