Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) poprawa; finanse zwiększenie wartości;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (improvement) poprawa, polepszenie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

poprawa, polepszenie

Nowoczesny słownik języka angielskiego

zwiększenie wartości, polepszenie

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. poprawa, polepszenie
2. zwiększenie wartości ~ of assets zwiększenie wartości aktywów

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. poprawa, polepszenie
2. zwiększenie wartości betterment tax podatek od przyrostu wartości majątkowej

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

ulepszenie n

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POPRAWA

POLEPSZENIE

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of relieving ills and changing for the better)
doskonalenie
synonim: amelioration
synonim: melioration

2. (the act of relieving ills and changing for the better)
ulepszenie, usprawnienie, udoskonalenie: : synonim: amelioration
synonim: melioration

3. (a change for the better
progress in development)
poprawienie się, polepszenie się: : synonim: improvement
synonim: advance

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

doskonalenie (się)
poprawa
ulepszenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

poprawa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Kenyan Government must understand and accept that the protection of the press is essential for their country's road to betterment of living standards for its citizens.
Rząd kenijski musi zrozumieć i uznać, że ochrona prasy jest krajowi niezbędna w dążeniu do podniesienia stopy życiowej swoich obywateli.

statmt.org

These Lovers of the Poor, members of the Ladies' betterment League, are displayed in all their hypocritical glory by Gwendolyn Brooks.

www.guardian.co.uk

But what about if it's, Iike, for the betterment of future society?
Ale co wtedy kiedy to będzie z korzyścią dla społeczeństwa?

This legislation will undoubtedly serve to cause a substantial betterment of health care in Europe.
Ten akt prawny będzie bezsprzecznie służył zasadniczej poprawie opieki zdrowotnej w Europie.

This the version of betterment wants to throw in the production immediately
Ta wersja jest poprawiona, chcę aby natychmiast weszła do produkcji

Signora, your school offers a chance for betterment, escape.
Signora, pani szkoła oferuje szansę na lepsze życie, ucieczkę.

This voyage is for the betterment of mankind.
Ta podróż jest dla dobra ludzkości!

The Kenyan Government must understand and accept that the protection of the press is essential for their country's road to betterment of living standards for its citizens.
Rząd kenijski musi zrozumieć i uznać, że ochrona prasy jest krajowi niezbędna w dążeniu do podniesienia stopy życiowej swoich obywateli.

It is another step towards a social Europe, where first place is given to people, their freedom, their liberty and the betterment of their standard of living.
Jest to kolejny krok w kierunku Europy socjalnej, w której na pierwszym miejscu stoi człowiek, jego wolność, swoboda i poprawa standardu życia.