Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) bieługa;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wal biały

białucha

Wordnet angielsko-polski


1. (valuable source of caviar and isinglass
found in Black and Caspian seas)
jesiotr biały, jesiotr amerykański
synonim: hausen
synonim: white sturgeon
synonim: Acipenser huso

2. (small northern whale that is white when adult)
białucha, wal biały: : synonim: white whale
synonim: Delphinapterus leucas

3. (valuable source of caviar and isinglass
found in Black and Caspian seas)
bieługa, wyz: : synonim: hausen
synonim: white sturgeon
synonim: Acipenser huso