Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia autotrof, organizm samożywny;

Wordnet angielsko-polski

(plant capable of synthesizing its own food from simple organic substances)
autotrof
synonim: autophyte
synonim: autophytic plant
synonim: autotrophic organism

Słownik techniczny angielsko-polski

autotrof, organizm samożywny