Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) autorytaryzm, autokratyzm;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rządy silnej ręki

Wordnet angielsko-polski


1. (a form of government in which the ruler is an absolute dictator (not restricted by a constitution or laws or opposition etc.) )
autorytaryzm
synonim: dictatorship
synonim: absolutism
synonim: Caesarism
synonim: despotism
synonim: monocracy
synonim: one-man rule
synonim: shogunate
synonim: Stalinism
synonim: totalitarianism
synonim: tyranny

2. (a form of government in which the ruler is an absolute dictator (not restricted by a constitution or laws or opposition etc.) )
dyktatura, tyrania, reżym, reżim: : synonim: dictatorship
synonim: absolutism
synonim: Caesarism
synonim: despotism
synonim: monocracy
synonim: one-man rule
synonim: shogunate
synonim: Stalinism
synonim: totalitarianism
synonim: tyranny

3.
autorytatywność, dyrektywność: :

Słownik internautów

autorytaryzm

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

autorytatywność