Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) montowanie, składanie, gromadzenie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
U (bringing or coming together) gromadzenie, zbieranie
składanie, montowanie.
2.
(collection) zgromadzenie
nagromadzenie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zgromadzenie, zbiorowisko, montaż

Nowoczesny słownik języka angielskiego

zbiorowisko, zgromadzenie, montaż

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zbiegowisko

asamblaż

zebranie

konwent

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZBIÓR

ZMONTOWANIE

AGREGAT

Wordnet angielsko-polski


1. (a system of components assembled together for a particular purpose)
agregat
synonim: hookup

2. (a group of persons together in one place)
zgromadzenie, spęd: : synonim: gathering

3. (several things grouped together or considered as a whole)
zbiór, grupa: : synonim: collection
synonim: aggregation
synonim: accumulation

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

całokształt

montaż

nagromadzenie

ogół

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Feynman said, "Forget all of that. ~~~ Just think of the proton as an assemblage of little particles -- a swarm of little particles." ~~~ He called them partons.
Feynman powiedział: "Zapomnijcie o tym i pomyślcie o protonie jako o roju małych cząstek... Chmarze cząstek." Feynman nazwał te cząstki partonami.

TED

Many of the works feature skulls, but the one that captivates me is called Adam, a circle-faced figure/assemblage that has a leering expression, and a snake for an arm reaching down to clutch a rudimentary penis.

www.guardian.co.uk

Round the corner at the Gagosian Gallery, there is Picasso's Mediterranean Years, a show featuring assemblages and sculptures to which the photographer clearly owes a debt.

www.guardian.co.uk

It looks like a knock-off of one of those Picasso assemblages (a pregnant goat with an exhaust pipe for an anus, for instance).

www.guardian.co.uk