Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. Aristotelian

Nowoczesny słownik polsko-angielski

Aristotelian