Słownik polsko-angielski

hist. archives; records; record office
~ dostępne - open archives
~ materiałów fotograficznych - photographic records, photo archives
~ niedostępne - closed archives
~ służb wojskowych - military service archives
~ tajne - secret archives
~ wojskowe - military archives, military records
~ wywiadowcze - intelligence archives

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

archives, rolls
archiwa dyplomatyczne: diplomatic archivesarchiwa konsularne: consular archivesarchiwa państwowe: state archives, Record Office bryt

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

archives

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

archives ~ akt archives of file

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

pl archives

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RECORDS

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

archives pl

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

gr. archives
records

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Dzisiaj tworzymy niesamowicie bogate cyfrowe archiwa, które będą istniały w chmurze na czas nieokreślony, lata po naszej śmierci.
But today we're all creating this incredibly rich digital archive that's going to live in the cloud indefinitely, years after we're gone.

TED

Liczba ludności na świecie, liczba komputerów na świecie archiwa całej literatury medycznej, prawo Moore'a, stary sposób sekwencjonowania, a tutaj wszystkie nowe rzeczy.
World population, PC placements, the archive of all the medical literature, Moore's law, the old way of sequencing, and here's all the new stuff.

TED