Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

im. Akwinata
św. Tomasz z Akwinu (1224-1274)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Match officials: Confucius (China), St Augustine (Hippo), St Thomas Aquinas (Italy).

Of woman, Thomas Aquinas knew precious little.
O kobietach św. Tomasz z Akwinu niewiele wiedział.

You made a fuckin' fortune... selling 'em to those kids at Aquinas Prep.
Zrobiłeś pieprzoną fortunę... sprzedając je tym dzieciakom na Aquinas Prep.

Remember what Thomas Aquinas said in his Summa Theologica.
Pamiętaj, co Tomasz z Akwinu powiedział w swojej Summa Theologica.

You're not gonna quote Thomas Aquinas again?
Nie będziesz chyba znów cytował Tomasza Z Akwinu?

They not only beat Exeter and Groton, but Aquinas High School too.
Nie tylko wygrali z Exeterem i Grotonem, ale pobili również Aquinas High School.