Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) technika aplanatyczny;
aplanatic lens - technika aplanat;
aplanatic lens - technika aplanat;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

aplanatyczny adj