Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) antypatia, odraza;
antipathy against - antypatia wobec;
antipathy to - antypatia do;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C antypatia, niechęć, odraza
to have/feel an ~ to/against/for czuć/żywić do czegoś odrazę/niechęć

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(to/towards/against) antypatia (do)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

antypatia f

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n antypatia

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIECHĘĆ

Wordnet angielsko-polski

(a feeling of intense dislike)
awersja, wstręt, odraza, obrzydzenie, obrzydliwość, obmierzłość, repulsja
synonim: aversion
synonim: distaste

Słownik internautów

antypatia

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wstręt

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And another way that you saw, sort of, this sort of, this antipathy towards the Chinese is through documents like this.
Inny przykład pewnej antypatii wobec Chińczyków pokazuje taki dokument.

TED

Such people very often display antipathy towards others, feel alienated, and have a fear of the censure of society.
Osoby takie charakteryzują się bardzo często niechęcią do innych, wyobcowaniem oraz strachem przed napiętnowaniem w społeczeństwie.

statmt.org

Naturally, this is not a frequent occurrence but, when it does happen, it understandably and justifiably causes great antipathy in Hungarian public opinion.
Oczywiście nie jest to częste zjawisko, ale jeżeli coś takiego ma miejsce, w zrozumiały i uzasadniony sposób wzbudza to znaczną antypatię węgierskiej opinii publicznej.

statmt.org

Now despite my antipathy to the Bush Administration's foreign policy, it seems to me that it is a perfectly reasonable position for Bush to take on the basis of US self-interest.
Pomimo mojej niechęci do polityki zagranicznej administracji Busha wydaje mi się, że jest to bardzo rozsądne stanowisko z punktu widzenia własnych interesów USA.

statmt.org

Information about the European Union often reaches only its well-educated and affluent residents, which engenders scepticism and antipathy in other citizens of the countries of Europe.
Często informacje na temat Unii trafiają tylko do mieszkańców dobrze wykształconych i zamożnych, co wpływa na sceptycyzm i antypatię pozostałej części obywateli krajów europejskich.

statmt.org

The antipathy people have today towards the fake tan is not about the idea that its wearer is pretending they've lain in the sun - that, in itself, could show them to be vain, even uneducated - but that, with their orange streaks, they've tried to appear tanned but failed.

www.guardian.co.uk

To others, though, he has been a cheat, a "chucker" in the words of John Howard, the former Australian prime minister, whose bid to become president of the International Cricket Council has foundered not least on the back of the antipathy such a statement might have caused in Sri Lanka.

www.guardian.co.uk

The depth of public antipathy towards the banks was evident in Dublin yesterday when a cement mixer was driven into the gates of the country's parliament.

www.guardian.co.uk

" When Kajtaz was nominated to direct the Pavarotti music centre, a descendant of War Child's initiative, he was blocked by both sides for his antipathy towards to the bipolar political establishments: Mostar is a place in which Croat and Muslim schoolchildren are segregated and learn entirely different histories of where they live; politics is organised and football is followed and fought over entirely along ethnic lines.

www.guardian.co.uk

Such people very often display antipathy towards others, feel alienated, and have a fear of the censure of society.
Osoby takie charakteryzują się bardzo często niechęcią do innych, wyobcowaniem oraz strachem przed napiętnowaniem w społeczeństwie.

Naturally, this is not a frequent occurrence but, when it does happen, it understandably and justifiably causes great antipathy in Hungarian public opinion.
Oczywiście nie jest to częste zjawisko, ale jeżeli coś takiego ma miejsce, w zrozumiały i uzasadniony sposób wzbudza to znaczną antypatię węgierskiej opinii publicznej.

Information about the European Union often reaches only its well-educated and affluent residents, which engenders scepticism and antipathy in other citizens of the countries of Europe.
Często informacje na temat Unii trafiają tylko do mieszkańców dobrze wykształconych i zamożnych, co wpływa na sceptycyzm i antypatię pozostałej części obywateli krajów europejskich.

Now despite my antipathy to the Bush Administration's foreign policy, it seems to me that it is a perfectly reasonable position for Bush to take on the basis of US self-interest.
Pomimo mojej niechęci do polityki zagranicznej administracji Busha wydaje mi się, że jest to bardzo rozsądne stanowisko z punktu widzenia własnych interesów USA.