Wordnet angielsko-polski

rakieta przeciwpancerna, pocisk przeciwpancerny
synonim: ATM