Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda mrówkojad;

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zool. mrówkojad

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MRÓWKOJAD [ZOOL.]

Wordnet angielsko-polski


1. (nocturnal burrowing mammal of the grasslands of Africa that feeds on termites
sole extant representative of the order Tubulidentata)
mrównik, prosię ziemne
synonim: aardvark
synonim: ant bear
synonim: Orycteropus afer

2. (a burrowing monotreme mammal covered with spines and having a long snout and claws for hunting ants and termites
native to New Guinea)
prakolczatka: : synonim: echidna
synonim: spiny anteater

3. (toothless mammal of southern Africa and Asia having a body covered with horny scales and a long snout for feeding on ants and termites)
pangolin: : synonim: pangolin
synonim: scaly anteater

4. (any of several tropical American mammals of the family Myrmecophagidae which lack teeth and feed on ants and termites)
mrówkojad: : synonim: New World anteater

5. (a burrowing monotreme mammal covered with spines and having a long snout and claws for hunting ants and termites
native to Australia)
kolczatka australijska: : synonim: echidna
synonim: spiny anteater

6. (small Australian marsupial having long snout and strong claws for feeding on termites
nearly extinct)
mrówkożer workowaty: : synonim: numbat
synonim: banded anteater
synonim: Myrmecobius fasciatus

Słownik internautów

mrówkojad