Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia animalizm, zoolatria;

Wordnet angielsko-polski

(the worship of animals)
animalizm, zoolatria
synonim: zoolatry