Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika amper;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (electr) amper

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

amper

Wordnet angielsko-polski

(the basic unit of electric current adopted under the Systeme International d'Unites
"a typical household circuit carries 15 to 50 amps")
amper, A
synonim: amp
synonim: A

Słownik audio-video Montevideo

Amper, jednostka natężenia prądu

Słownik techniczny angielsko-polski

amper, A