Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) polepszenie, ulepszenie, poprawa; lingwistyka melioryzacja;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U polepszenie (się), poprawa

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

polepszanie, ulepszenie, poprawa

Nowoczesny słownik języka angielskiego

polepszenie, poprawa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

melioryzacja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ULEPSZENIE

UDOSKONALENIE

AMELIORACJA

POPRAWA

MELIORACJA [ROLN.]

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of relieving ills and changing for the better)
doskonalenie
synonim: melioration
synonim: betterment

2. (the act of relieving ills and changing for the better)
ulepszenie, usprawnienie, udoskonalenie: : synonim: melioration
synonim: betterment

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

poprawa
ulepszenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

poprawa
~ of living conditions - poprawa warunków życiowych
~ of the conditions of prisoners of war - poprawka warunków jeńców wojennych
~, purity - poprawa czystości

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

1. objectively searching for the causes of this phenomenon and the permanent amelioration thereof.
1. obiektywne poszukiwanie przyczyn tego zjawiska oraz stała poprawa tego stanu rzeczy;

statmt.org

1. objectively searching for the causes of this phenomenon and the permanent amelioration thereof.
1. obiektywne poszukiwanie przyczyn tego zjawiska oraz stała poprawa tego stanu rzeczy;