Wordnet polsko-angielski

(fertilization by transfer of pollen from the anthers of one flower to the stigma of another)
cross-pollination
synonim: zapylenie krzyżowe
synonim: ksenogamia

Słownik środowiska polsko-angielski

f allogamy, cross-fertilization