Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) odżywczy, pożywny;

Wordnet angielsko-polski

(of or providing nourishment
"good nourishing stew")
pożywny
synonim: alimentary
synonim: nourishing
synonim: nutrient
synonim: nutritious
synonim: nutritive