Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) masa, zbiorowisko, skupienie, agregacja; łączenie, gromadzenie; sumowanie;
aggregation of flows - finanse agregacja przepływów;
aggregation of capital - finanse koncentracja kapitału;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skupienie, agregacja

Nowoczesny słownik języka angielskiego

zbiorowisko, połączenie, skupienie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

skupienie n, agregacja f (sumowanie roszczeń z tytułu jednego wydarzenia losowego w celu ustalenia wysokości windykacji)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

skupisko n, zgromadzenie n, zbiór m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

skupisko, zgromadzenie, zbiór

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SKUPISKO

ZBIÓR

AGREGAT

PRZYŁĄCZENIE

Wordnet angielsko-polski

(several things grouped together or considered as a whole)
zbiór, grupa
synonim: collection
synonim: accumulation
synonim: assemblage

Słownik internautów

agregacja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gromadzenie

skupienie

Słownik środowiska angielsko-polski

agregacja f

Słownik techniczny angielsko-polski

1. agregacja f
2. agragacja f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For example, Walid al-Saqaf developed an encryption technology called alkasir when the Yemeni government closed down his news aggregation site, YemenPortal.

www.guardian.co.uk

Fractal geometry is now being used in work with marine organisms, vegetative ecosystems, earthquake data, the behaviour of density-dependent populations, percolation and aggregation in oil research, and in the formation of lightning.

www.guardian.co.uk

People like Leonard Downie continue to confuse aggregation with wholesale misappropriation, which violates copyright law.

www.guardian.co.uk

At HuffPost, aggregation goes along with a tremendous amount of original content, including original reporting and over 300 original blog posts a day.

www.guardian.co.uk

(PL) Mr President, the European Union needs coordination of research, innovative action and aggregation of investments to stimulate the development of fuel technologies in electric vehicles.
(PL) Panie przewodniczący! Unia Europejska potrzebuje koordynacji badań oraz innowacyjnych działań, a także sumowania inwestycji w celu pobudzenia rozwoju technologii paliwowych w pojazdach o napędzie elektrycznym.

Thirdly, we have a duty to include in our strategies concerning relations with other global players ideas which will lead towards a system of partnership for defence, with capacity for aggregation within a global defensive pact.
Po trzecie, mamy obowiązek włączyć do naszych strategii dotyczących stosunków z naszymi światowymi partnerami koncepcje prowadzące do opracowania systemu partnerstwa na rzecz obrony, który można by ująć w globalnym pakcie na rzecz obrony.