Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) trwoga, przerażenie;

(Verb) literatura (za)trwożyć, zatrważać, przerazić/przerażać;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przerażenie

Wordnet angielsko-polski

(an overwhelming feeling of fear and anxiety)
panika
synonim: panic
synonim: terror