Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) uwielbienie, cześć, adoracja; religia adoracja, oddawanie czci;
filled with adoration - przepełniony czcią/uwielbieniem;
the adoration of the magi - religia pokłon Trzech Króli;
in adoration - na znak czci, w geście uwielbienia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n uwielbienie, adoracja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

adoracja, uwielbienie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADORACJA

CZEŚĆ

UWIELBIENIE

UBÓSTWIANIE

Wordnet angielsko-polski


1. (a feeling of profound love and admiration)
uwielbienie, adoracja
synonim: worship

2. (the worship given to God alone)
adoracja: : synonim: latria

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

relig. adoracja
cześć
uwielbienie

Słownik religii angielsko-polski

adoracja f, uwielbienie n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

What is chemistry..... but the ability to attract adoration in others?
Czymże jest chemia..... jeśli nie zdolnością do wzbudzania podziwu w innych?

OpenSubtitles

Indeed, Write About Love documents love - from the unreciprocated to the adoration of music itself - across 11 songs, with three more recorded and set to appear as a 7in single.

www.guardian.co.uk

" Ford is not alone in his adoration - Anna Wintour keenly supports her ("She's so willing," Kebede says of the American Vogue editor, "so wonderful"), and she's still in demand to open fashion shows despite being 15 years older than her fellow models.

www.guardian.co.uk

But he also seems shattered by his campaigning work, as if unaware of quite how much respect - even adoration - it commands.

www.guardian.co.uk

August brings an Ingres from New York's Frick Collection; then comes a Gainsborough from Washington; Constable's The Leaping Horse from the Royal Academy; Hockney's Mr and Mrs Clark and Percy from Tate; and finally a perfect Christmas card image - Domenichino's The adoration of the Shepherds from the National Gallery of Scotland.

www.guardian.co.uk

Miss Simpson, please don't sit there gazing at me in mute adoration.
Miss Simpson, proszę tam tak nie siedzieć i nie wpatrywać się z niemym zachwytem.

But you, beautiful Princess You have the adoration of everyone!
Ale ty, piękna księżniczko... jesteś wielbiona i pożądana... przez wszystkich!

My adoration of opera has no limits.
Moje uwielbienie opery nie zna granic.

The silent, awed adoration is its own reward.
cichy, onieśmielony, adoracja jest nagrodą samą w sobie.

Adoration hasn't gone to their heads.
Uwielbienie nie zawróciło im w głowach.

My love for you is adoration..
Miłość moja do ciebie bliska uwielbieniu.

Adoration and admiration will overwhelm you.
Ogarnie was uwielbienie i podziw.

to gaze upon the child and to kneel before him in adoration.
Trzech Króli niosących podarunki, aby przyjrzeć się dzieciątku i uklęknąć przed nim w uwielbieniu.

Acclamation by Adoration.
Aklamacja Przez Adorację.

What is chemistry... ..but the ability to attract adoration in others?
Czymże jest chemia... ...jeśli nie zdolnością do wzbudzania podziwu w innych?

Someone defending Liang under false pretenses and initiates rebellion by imposing personal adoration
Ktoś broniący Liang pod fałszywymi pobudkami... ...i powodujący bunt poprzezbudzenie respektu i osobistego uwielbienia.