Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

adoption
adopcja testamentowa: adoption by testament

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

adoptio

Wordnet polsko-angielski

(a legal proceeding that creates a parent-child relation between persons not related by blood
the adopted child is entitled to all privileges belonging to a natural child of the adoptive parents (including the right to inherit) )
adoption
synonim: przysposobienie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

adoption

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f adoption

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

adoption~ dziecka - child adoption~ niepełna - straight adoption~ pełna - full adoption

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f adoption

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Stabilne relacje ludzkie są szczególnie ważne w przypadku adoptowanych dzieci, które w związku z adopcją już i tak nie miały najlepszego startu w życiu.
Stable family relationships are especially important in the case of adopted children who, as such, have already not had the best start in life.

statmt.org

Adopcji. Uważam, że angażowanie się strażniczki traktatów europejskich w fałszowanie urzędowego dokumentu zaszkodzi wizerunkowi Unii Europejskiej.
I think that the European Union's image will suffer as a result of the guardian of the European treaties being involved in falsifying an official document.

statmt.org