Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) militarny admirał; dowódca flotylli rybackiej;
red admiral - (Noun) przyroda motyl rusałka admirał; przyroda rusałka admirał;
vice admiral - militarny wiceadmirał;
admiral of the fleet - militarny admirał floty;
vice admiral - militarny wiceadmirał;
admiral of the fleet - militarny admirał floty;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C admirał

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

admirał

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n admirał

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

st. mors. (skr. Adm) admirał (odp. adm. floty MWRP)
Commo-dore ~ am. dosł. admirał--komodor (w hierarchii amerykańskiej równy stopniowi Brygadier General
w MWRP - nie ma polskiego odpowiednika)
am. Fleet ~ = bryt. ~ of the Fleet dosł. admirał floty (najwyższy stopień admiralski - odp. admirał MWRP)
am. Rear ~ (skr. RAdm) = bryt . Rear-~ kontradmirał (odp. kontradmirał)
am. Vice ~ (skr. VAdm) = bryt. Vice-~ wiceadmirał (odp. wiceadmirał)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADMIRAŁ [MAR., ZOOL.]

Wordnet angielsko-polski

(the supreme commander of a fleet
ranks above a vice admiral and below a fleet admiral)
admirał
synonim: full admiral

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

stop.wojsk. admirał
~, fleet - US admirał floty
~, five-star - US admirał pięciogwiazdkowy
~, four-star - US admirał czterogwiazdkowy
~, Lord High - zob. Lord High Admiral -

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Another one of my favorite dishes: General Tso's Chicken -- which, by the way, in the US Naval Academy is called Admiral Tso's Chicken.
Kolejna z moich ulubionych potraw: kurczak generała Tso, w Akademii Marynarki Wojennej zwany kurczakiem admirała Tso.

TED

The operation's headquarters are in the United Kingdom, which is also new, and it is being led by a British naval officer, Rear Admiral Jones.
Kwatera główna tej operacji znajduje się w Wielkiej Brytanii, co również stanowi nowość, a dowodzi nią brytyjski oficer marynarki, kontradmirał Jones.

statmt.org

The signatories, who include former navy chief Lord West and Sir Julian Oswald, the admiral of the fleet, also said they believed David Cameron had been badly advised before agreeing to the measures, which they said "practically invited" Argentina to attempt to inflict a national humiliation on the British on the scale of the loss of Singapore in 1942.

www.guardian.co.uk

The comments, by admiral James G Stavridis, supreme allied commander for Europe, come as Nato countries convene on Wednesday for groundbreaking talks on environmental security in the Arctic Ocean.

www.guardian.co.uk

Retired coast guard admiral Thad Allen said results were short of ideal in the new cap, but the oil would stay shut in for another six hours at least.

www.guardian.co.uk

In a meeting with human rights activists in Washington last week admiral Mike Mullen, who is leading the investigation, said the number of killings was likely to exceed the estimated 300.

www.guardian.co.uk

I was only three or four down from the admiral.
Byłem tylko trzy lub cztery stopni w dół od admirała.

Anything you can tell me about what the Admiral said?
Może mi pan przekazać coś, co powiedział admirał?

We haven't been able to get through to the Admiral.
Nie byliśmy w stanie skontaktować się z admirałem.

He does say he's an admiral, if that makes any difference.
Twierdzi, że jest admirałem, jeśli stanowi to jakąś różnicę.

Who ever said the admiral didn't have a sense of humor?
Kto powiedział, że admirał nie ma poczucia humoru?

With all due respect, Admiral, what is the point in me watching this?
Z całym szacunkiem, admirale, po co mam to oglądać?

I understand your concerns, admiral, But lives were at stake.
Rozumiem pański niepokój Admirale, ale zagrożone było czyjeś życie.

If it's all the same, Admiral, we'd like to share the risk.
Jeśli to nie zrobi różnicy, admirale, chcemy dzielić ryzyko z wami.

The sky marshal would want me in the office, admiral.
Marszałek chciałby mnie widzieć na służbie, pani admirał.

His grandfather was an admiral and they're proud of that.
Podobnie jak jego dziadek. Są z tego dumni.

The Admiral loves children. you want to sail the sea?
Tak jest. Admirał kocha dzieci. Chcielibyście żeglować po morzu?

You have failed me for the last time, Admiral.
Zawiedliście mnie po raz ostatni, Admirale.

Admiral. We need that power to keep the medical and emergency facilities functioning.
Admirale, potrzebujemy tej energii dla systemów medycznych i awaryjnych.

Now, goddamn it, the Admiral got up at dawn for this!
Do cholery, admirał wstał o świcie, żeby to zobaczyć!

Admiral Ozzel came out of light speed too close to the system.
Admirał Ozzel wyszedł zbyt blisko układu.

Please bring him up to speed on ship's personnel and supplies. Admiral?
Proszę jak najszybciej zapoznać go z załogą oraz zapasami.

The admiral said she asked too many stupid questions.
Admirał powiedział, że zadaje za dużo głupich pytań.

How can I be an admiral without my cap?
Jak mogę być admirałem bez mojej czapki?

Admiral smith, your strike force will remain in position and at full battle readiness.
Admirale Smith, pańskie oddziały pozostaną na pozycjach w pełnej gotowości.

I want to hear admiral atheist say that a miracle happened.
Chcę usłyszeć jak admirał-ateista mówi, że cuda się zdarzają.

Admiral Croft and his wife are to take possession directly.
Admirał Croft i jego żona wprowadzą się od razu.

Admiral, this is our 12th move in my lifetime.
Admirale, to nasza 12 przeprowadzka w moim życiu.

Well, the Enterprise could be at your position in two days, Admiral.
Enterprise może tam być za dwa dni.

You were in the waters where the Admiral's galley sank.
Wczoraj byliście na tych wodach, gdzie zatonęła admiralska galera.

Admiral Shepard is in jail, and not the kind where they have visiting hours.
Admirał Shepard jest w więzieniu i nie ma tam odwiedzin.

And you're the only one the admiral still trusts.
A ty jesteś jedyną osoba której admirał jeszcze ufa.

As I indicated, Admiral, that thought had not occurred to me.
Jak już powiedziałam, ta myśl nie przyszła mi do głowy.

Lt. Jones, these gentlemen would like to see the admiral.
Poruczniku Jones, ci panowie chcą rozmawiać z admirałem.

Admiral, our research could save hundreds... probably thousands of soldiers in the future.
Admirale, nasze badania mogą ocalić setki, jeśli nie tysiące żołnierzy w przyszłości.

Admiral Nagumo will simply destroy it a few days earlier than planned.
Admirał Nagumo zniszczy go kilka dni wcześniej.

And with a little luck, Admiral Hunter will be there waiting.
A przy odrobinie szczęścia, admirał Hunter będzie tam na nas czekał.

Admiral de Grasse is said to be sailing with a large fleet.
Admirał de Grasse podobno płynie z wielką flotą.

With the admiral watching, which he will be.
Jak admirał patrzy. A będzie patrzył.

And thus we proceed to the dining room, Admiral.
Tak więc przejdźmy do jadalni, Admirale.

One of the advantages of being an Admiral is you choose your own ship.
Ale jedną z zalet bycia admirałem jest możliwość wybrania własnego okrętu.

Admiral, may I speak to you in private?
Admirale, czy mogę z panem porozmawiać na osobności?

We are here to improve the Admiral's health.
Jesteśmy tu, aby podbudować zdrowie admirała.

I had them made for us. From two golden sovereign the English admiral gave me.
Kazałam zrobić je dla nas... z dwóch złotych suwerenów, które dał mi angielski admirał.

I understand how you feel, but my orders come directly from Admiral Hunter.
Rozumiem jak się czujecie, ale moje rozkazy przyszły bezpośrednio od admirała Huntera.

Admiral, the railway has already been taken by partisans.
Admirale, kolej już też jest przechwycona przez powstańców.

Admiral, I have a signal closing in on the whales, bearing 328 degrees.
Admirale, coś się zbliża do wielorybów, mam sygnał z kierunku trzy-dwa-osiem.

Thank you for seeing me on such short notice, Admiral Winslow.
Dziękuję ze zechciał się pan ze mną zobaczyć w tak krótkim czasie, Admirale Winslow.

His aide stayed with the car,Admiral called a cab.
Jego asystent został z autem, admirał wezwał taksówkę.

Admiral, what about the rest of the inspection?
Admirale, co z resztą inspekcji?

Admiral, may I see you alone a moment, Sir?
Admirale, mogę pana prosić na chwilę?

Admiral Bates is here in Colorado attending an air show.
Admirał jest w Colorado, na pokazach lotniczych.

Admiral Mueller wanted to push it beyond its tactical specs.
Admirał Mueller chciał przeciążyć jej możliwości taktyczne.

Admiral Ross would like to speak with you.
Admirał Ross chciałby z panią mówić.

I've given you no word to keep, Admiral.
Nie dałem panu żadnego słowa, admirale.

Nitro, do you want to get me Admiral Graham now?
Nitro, a teraz możesz dać mi Admirała Graham'a ?