Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(zarządzanie) administration, management
(organ), administrative agency directorate, government, trusteeship
administracja celna: customs administrationadministracja centralna: central administrationadministracja domu: management of a houseadministracja finansowa: financial administrationadministracja gospodarcza: economic administrationadministracja gospodarką narodową: management of the national economyadministracja klientów: client administrationadministracja komunalna: local administration, municipal administrationadministracja państwowa: civil service, state administration, government administrationadministracja pomocnicza ustanowiona w drodze pomocy prawnej: ancillary administrationadministracja publiczna: public administration, local administrationadministracja rządowa: government administrationadministracja samorządowa: local government administrationadministracja sądowa: court of law administrationadministracja terenowa: local administration, local authority, local governmentadministracja władcza: ruling administrationadministracja wojskowa: military administrationadministracja zawiadowcza: managing administrationadministracja zlecona: delegated functions of public administrationcentralny organ administracji rządowej: central body of government administrationzła administracja: misadministration

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(władza) government, administration
(zarząd) management

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(zarządzanie) administration
management.
2.
(władza) administration

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. administration
2. management
3. direction
4. authorities ~a finansowa administration of finance~a giełdy stock exchange administration ~a gospodarcza economic administration~a podatkowa tax administration ~a walorów securities administratio

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. administration
2. management
3. direction
4. authorities ~ bieżąca zleceń current order administration Administracja Celna Customs ~ centralna central administration ~ finansowa administration of finance ~ giełdy stock exchange administration ~ gospodarcza economic administration ~ gospodarką narodową management of the national economy ~ komunalna local administration, municipal administration ~ państwowa
1. civil administration
2. public administration ~ podatkowa tax administration ~ publiczna
1. public administration
2. civil service ~ samorządowa local government administration ~ sądowa court’s of law administration ~ terenowa local administration ~ walorów securities administration ~ wojskowa military administration

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TRUSTEESHIP

AUTHORITIES

MANAGEMENT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f administration

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

administration

Słownik techniczny polsko-angielski

f administration, management

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

admin

government

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Przejrzystość w obrocie dokumentami musi istnieć na każdym szczeblu administracji.
Transparency must apply at each administrative level with regard to documents.

statmt.org

Przy dobrym systemie administracji istnieje wyraźny podział odpowiedzialności.
With a good administrative system there is a clear division of responsibility.

statmt.org

Luksemburg jest siedzibą administracji Parlamentu – Sekretariatu Generalnego.
Luxembourg is home to the administrative offices (the ‘General Secretariat’).

europa.eu

90 procent tej sumy poszło na płace nauczycieli i pensje administracji.
Ninety percent of it was spent on teachers' salary and administrators' salary.

TED

(CS) Wszystkie szczeble administracji, począwszy od samorządów lokalnych, muszą oszczędzać.
(CS) All levels of government, starting with local authorities, must save.

statmt.org