Nowoczesny słownik angielsko-polski

trójfosforan adenozyny

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

adenozynotrójfosforan m, trifosforan adenozyny, ATP

trifosforan adenozyny

Wordnet angielsko-polski

(a nucleotide derived from adenosine that occurs in muscle tissue
the major source of energy for cellular reactions)
adenozyno-5'-trifosforan, adenozynotrifosforan, ATP, adenozynotrójfosforan
synonim: ATP

Słownik techniczny angielsko-polski

kwas adenozynotrójfosforowy