Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika sumator, układ sumujący; przyroda żmija;
horned adder - przyroda żmija rogata;
death adder - (Noun) przyroda zdradnica śmiercionośna;
gaboon adder - przyroda żmija gabońska;
common adder - przyroda żmija zygzakowata;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (snake) żmija

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

żmija, (el.) sumator

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zool. żmija

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŻMIJA [ZOOL.]

SUMATOR

Wordnet angielsko-polski


1. (a machine that adds numbers)
sumator


2. (small terrestrial viper common in northern Eurasia)
żmija zygzakowata: : synonim: common viper
synonim: Vipera berus

Słownik internautów

sumator, układ sumujący
maszyna sumująca
żmija

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

zool. żmija

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

żmija

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

inf. sumator

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Their poison is like the poison of a serpent: [They are] like the deaf adder that stoppeth her ear,
Odłączyli się niezbożnicy zaraz od narodzenia; pobłądzili zaraz z żywota matki swej, mówiąc kłamstwo.

Jesus Army

And the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the adder's den.
A dziecię ssące będzie grało nad dziurą żmijową; a to, które odstawione jest, wpuści rękę swoję do dziury bazyliszkowej.

Jesus Army

For, behold, I will send serpents, adders, among you, which will not be charmed; and they shall bite you, saith Jehovah.
Bo oto Ja poślę na was węże najjadowitsze, przeciwko którym niemasz zaklinania; i pokąsają was, mówi Pan.

Jesus Army

They hatch adders' eggs, and weave the spider's web: he that eateth of their eggs dieth; and that which is crushed breaketh out into a viper.
Jaja bazyliszkowe wylęgli, a płótna pajęczego natkali.

Jesus Army

Rejoice not, O Philistia, all of thee, because the rod that smote thee is broken; for out of the serpent's root shall come forth an adder, and his fruit shall be a fiery flying serpent.
Nie raduj się, ty wszystka ziemio Filistyńska

Jesus Army

Duncan Dick, deputy editor of Mixmag, says: "They pulled the ladder up behind them.

www.guardian.co.uk

As Abbas would put it: "This has put me up a tree and I have no ladder down.

www.guardian.co.uk

Here, our young pilgrim is on-the-make Janey, desperate to trade her dewy south London charms for a mink jacket and a step up the social ladder in the late 1950s.

www.guardian.co.uk

A ladder took you over the wall at the bottom of our yard onto the track.

www.guardian.co.uk

Contact every Van Adder affiliate and give them a description of him.
Skontaktuj się z każdym człowiekiem Van Addera i podaj jego dokładny rysopis.

We want your word, not this Black Adder fellow's!
Chcemy twojego słowa, a nie tego całego Czarnego Żmija!

It biteth like a serpent, and stingeth like an adder.
Potrafi ugryź jak wąż, i jest kąśliwa jak żmija."

I'm betting Van Adder's following me right now.
ldę o zakład, źe Van Adder mnie teraz śledzi.

Because... the Black Adder gives you his word.
Ponieważ... Czarna Żmija daje wam swoje słowo.

Nurse Adder, I have to leave.
Siostro Adder, muszę wyjść.

Find speciaI agent James and his file before Van Adder does.
Znajdź Jamesa i jego teczkę przed Van Adderem.

Mr Van Adder Iikes them to sweat it out a bit.
Pan Van Adder chce, żeby się trochę spocili.

You lying adder!
Ty kłamliwa żmijo!

The Black Adder is a venomous reptile...
Że Czarna Żmija jest jadowitym gadem...

Go with Nurse Adder, Nikita.
Idź z siostrą Adder Nikito.

licking their boots, or spitting poison at them like some Benzedrine puff adder.
liżąc ich buty, albo plujesz jadem, jak jakaś żmija afrykańska.