Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) aktor, aktorka; agens; prawniczy przedstawiciel, osoba działająca w czyimś imieniu;
character actor - (Noun) aktor charakterystyczny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C aktor

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aktor

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n sprawca

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

sprawca m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s aktor

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n aktor

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ARTYSTA SCENICZNY

Wordnet angielsko-polski

(a theatrical performer)
aktor
synonim: histrion
synonim: player
synonim: thespian
synonim: role player

Słownik internautów

aktor
agens

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

sprawca

Słownik audio-video Montevideo

aktor, "
gwiazdor"
, [ale aktor

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

aktor
~, cinema - aktor kinowy
~, theatre - aktor teatralny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The actors within the market transcend borders and have become international.
Podmioty na rynku przekraczają granice i stają się podmiotami międzynarodowymi.

statmt.org

It is important in strategic terms, and is also important as a regional actor.
Odgrywa istotną rolę strategiczną, jest również ważnym krajem na planie regionalnym.

statmt.org

And then she turned to me and said, "And you know what those young actors did?
odwróciła się do mnie i powiedziała: „I wiesz co ci młodzi aktorzy zrobili?

TED

Musicians and actors were instrumental in releasing the green economy wave.
Muzycy i aktorzy odegrali ogromną rolę w promowaniu ekologicznej gospodarki.

statmt.org

Transparency and simplicity should be a basic aim for all actors in the EU.
Przejrzystość i prostota powinny być podstawowymi celami dla wszystkich w UE.

statmt.org

Sinatra himself performed at Kennedy rallies, including one in Hawaii while on location for a film (The Devil at 4 O'Clock), at the actor Janet Leigh's Women for Kennedy tea, and at a $100-a-plate dinner in Chicago, where he shared the bill with Judy Garland.

www.guardian.co.uk

I think when you're an actor and you're drawing on your emotions all the time you need to be quite steady.

www.guardian.co.uk

Coming out is "not that advisable, to be honest," said the actor Rupert Everett, in an interview in November, saying coming out limited the roles he was offered.

www.guardian.co.uk

The actor had been diagnosed with lung cancer five years ago and had beaten breast cancer about 20 years ago.

www.guardian.co.uk

No, I sound like the actor who played your father.
Nie. Jak aktor, który grał twojego ojca.

You want him to become the actor he once was.
Pan chce, by był aktorem, jak kiedyś.

Maybe you can start a whole new career as an actor!
Może zaczniesz nową karierę jako aktor!

You see, my father was quite well known as an actor.
Widzi pani, mój ojciec był całkiem znanym aktorem. W filmach?

Europe must not only play a part in it, but be the major actor.
Europa musi w niej nie tylko odegrać rolę, ale stać się ważną postacią.

My mother always thought it would be a great actor.
Moja matka zawsze uważała, że byłbym dobrym aktorem..

Do you know what it means to be an actor?
Wiesz co to znaczy być aktorem?

And here we thought you were something simply so base as an actor.
A my tu myśleliśmy, że byłeś czymś po prostu tak jak podły aktor.

Your dad is an actor and you don't go to see any his shows?
Tata jest aktorem, a ty nawet nie obejrzałeś jego występu?

You're talking about an actor who I happen to enjoy.
Gadasz o aktorze ktorego ja lubię.

Maybe you should be an actor when your baseball career is over.
Może powinieneś być aktorem jak twoja kariera baseballowa się skończy.

Because the actor will only work one night, that's why.
Aktor pracuje tylko jedną noc.

He is only an actor, but he's still maybe right.
On jest jedynie aktorem, ale mimo tego może mieć rację.

He's such a great actor and no one uses him any more.
Co za wstyd. To taki wspaniały aktor, a nikt już nie chce go angażować.

Precisely. Life is about more than just being an actor.
Dokładnie, życie ma więcej do zaoferowania niż bycie aktorem.

Two reasons, first of all I think he's a good actor okay?
Po pierwsze uważam, że to dobry aktor. Dla mnie to się liczy.

You're an actor too, and it's your friend who has taken his wife.
Też jesteś aktorem, i to twój przyjaciel zabrał mu żonę.

She wanted to try the soul of an American actor.
Chciała wypróbować duszę amerykańskiego aktora.

You know, my wife tells me you're a good actor.
Moja żona mówi, że jesteś dobrym aktorem.

He didn't want you to be a traveling actor like him.
Nie chciał, żebyś był wędrownym aktorem, jak on.

Since when does a producer have to love an actor?
Odkąd to producent musi kochać aktora?

Anyway, they do say that you're a better shot then actor!
W końcu mówią, że z pana lepszy strzelec niż aktor!

I try to be careful, but being an actor's wife is not easy.
Próbuję być ostrożna, ale niełatwo być żoną aktora.

I'm a terrible actor, so I can only play myself.
Jestem fatalnym aktorem. więc mogę grać tylko siebie.

I need an actor who can stay sober and learn lines.
Potrzebuję aktora, który jest trzeźwy i pamięta tekst.

Oh, I hope you're a better actor than you are a dancer.
Mam nadzieję, że jesteś lepszym aktorem, niż tancerzem.

No matter how great the actor, it's hard to play the horse.
Nieważne jak wielki jest aktor, trudno zagrać konia.

I came but it turns out I'm too tall for the actor.
Zgłosiłem się, ale okazało się, że jestem za niski na aktora.

Every aspiring actor needs to know how to do them.
Każdy aspirujący aktor musi umieć go zrobić.

Every actor has to do a nude scene at least once.
Każdy aktor musi zagrać w rozbieranej scenie chociaż raz.

You could become a great classical actor and be taken seriously.
Mógłbyś być aktorem klasycznym i być odbieranym poważnie.

I really don't think they robbed you because I'm an actor.
Naprawdę nie sądzę, że okradziono panią dlatego, że jestem aktorem.

No. That would make far too healthy towards being an actor.
Oznaczałoby to, że jesteś zbyt zdrowe chcą być aktor.

It occurred to me, but you're a very good actor.
Tak mi się zdawało, ale jesteś bardzo dobrym aktorem.

I happen to be an actor, not a cab driver.
Jestem aktorem, a nie taksówkarzem.

I will not be kicked out of the same apartment by another actor!
Nie dam się wyrzucić z mieszkania przez kolejnego aktora.

No, there's nothing less erotic than an actor looking for work.
Nie, nie ma nic mniej erotycznego, niż aktor szukający pracy.

No, sir, that was just an actor in a play.
Nie sir, to aktor tylko grał swoją rolę.

Listen, usually I wouldn't give you no warning, but you're a good actor.
Słuchaj, zwykle nie daję ostrzeżenia ale jesteś dobrym aktorem.

Is there any actor in the history of cinema that you wanted to be?
Czy jest jakiś aktor w historii kina, którym chiałbyś zostać?

I can only say that you were one actor who could always accept criticism.
Mogę tylko powiedzieć, że byłeś jedynym aktorem, który potrafił przyjąć krytykę.

I'm sorry, you sound like an actor in an old fashioned movie.
Przepraszam, mówisz jak aktor w starym filmie.

Maybe, we can make a deal, I'm a famous actor.
Może się jakoś dogadamy, jestem znanym aktorem.

You may prefer to regard it like working with an actor.
Możesz to potraktować jak pracę z aktorem.

You have an obsession with an actor Or the character he plays.
Masz obsesję na punkcie tego aktora, albo postaci, którą gra.

Okay, either that guy is a phenomenal actor or he's dead.
Dobra... albo ten facet to fenomenalny aktor, albo nie żyje.

You know, I've often thought of becoming an actor full-time.
Wiesz, często myślałem o zostaniu aktorem na pełny etat.

On the other hand, we have an actor here who's obviously disgruntled.
Z drugiej strony mamy tego oto aktora, z całą pewnością osobę rozczarowaną.

I do not find such an actor, no way.
Nie znajdę takiego aktora, nie ma mowy.

And why do you want to be an actor?
A dlaczego chcesz aby zostać aktorem?